HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

30 Otto Mackeprang ster, tekst: Metastasio), måske også Scalabrinis „Vi- riate“ (tekstforfatter ubekendt). Der blev i alt givet 41 operaforestillinger. Opførelserne fandt ligesom tidligere sted på Charlottenborg. Ved enkelte højtidelige lejlig­ heder dog tillige på teatret på Kongens Nytorv. Som sæsonen forud blev der fra hoffets side ydet et bidrag på 2.000 rdlr., senere suppleret med 1.000 rdlr. Desuagtet kunne virksomheden ikke bære sig. Det brede publikums besøg svigtede. Allerede den 19. februar 1750 måtte sæsonen slutte. Og der indtrådte herefter en 2-årig pause. En lille italiensk koloni blev dog tilbage og op­ trådte nu og da, medens Mingotti virkede i Leipzig, Hamborg og Lybæk. 1 dette interregnum opførtes der under Scalabrinis le­ delse flere italienske intermezzi på den danske skue­ plads. Hertil krævedes normalt kun to personer. Den ene af disse havde teatret allerede i Scalabrinis hustru, Gra- zia Melini. Som hendes medspiller engageredes Gaggiotti, der hørte til de tilbageblevne af Mingottis trup. Disse intermezzi formåede ikke længe at fængsle det danske publikum, men de trak følger efter sig, som ikke desto mindre gjorde deres indførelse til en begivenhed i det hjemlige musikliv. To danske unge piger trådte nemlig modigt i italienernes fodspor.66 Da kongeparret i efter­ året 1751 opholdt sig i Lyngby, som gæster hos den en­ gelske gesandt, Walter Titley,67 fandt man på at opføre Pergolesis „La serva padrona“ (tekst: Jacobo Angiolo Nelli), sunget af jomfruerne Berg, traktør Christian Bergs to døtre, vistnok Birgitte Louise og Sofie Christine. Ypperligt instrueret af Gaggiotti og kantor Iversen skilte de to unge piger sig godt fra forsøget og vandt især bi­ fald hos de kongelige gæster. Hvordan den ene af disse unge piger har båret sig ad med at udføre bassangerens rolle, får stå hen. Måske forklaringen ganske enkelt er den, at Gaggiotti beholdt sin gamle glansrolle: Uberto,

Made with