HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 29 denne scene i besiddelse og blev her, indtil de i decem­ ber 1748 rykkede ind i det nye komediehus på Kongens Nytorv.64 Omtrent samtidig begyndte et fransk skuespil­ lerselskab under ledelse af en skuespiller ved navn de Launy at give forestillinger på et teater i Nørregade. Og det gik kun, fordi selskabet ligesom Mingottis trup fik kongelig understøttelse.65 Om Det musikalske Socie­ tets dødelige afgang er berettet foran. Reaktionen over for den så pludseligt opståede kraftige blomstring af forlystelseslivet føltes tydeligt. Endnu ringere blev Mingottis økonomiske udbytte, da han i de følgende år besøgte København. Sommermåne­ derne 1749 tilbragte han vistnok enten i Holland eller i Belgien. Han åbnede sin tredje sæson i Danmarks ho­ vedstad den 9. oktober 1749, atter stort set med nye kræfter. Således den kurfyrstelige kolnske hofsanger­ inde Rosa Costa, der kom fra Bonn og på ny sluttede sig til Mingottis sangerskare, Lodovico Cornelio, kastra­ ten Giuseppe Jozzi, som erstattede Antonio Casati, hvis sanglige formåen var kraftigt for nedadgående, Giovanni Domenico Negri og Angiola Romani. Til Marianna Pir­ ker, som også var med denne gang, og Giuseppe Jozzi udbetaltes der et kongeligt gratiale på 60 dukater hver. Som violinist deltog nu tillige Marianna Pirkers mand, Franz Joseph Karl Pirker. Man fristes til at beklage dette. Thi derved fik hustruen ikke lejlighed til et brev­ skriveri som det, der medvirkede til at belyse forholdene under den foregående sæson. Den musikalske ledelse havde Scalabrini. Åbningsforestillingen var Scalabrinis „La Semirade riconosciuta“ (tekst: Metastasio). Af repertoiret i denne sæson kan yderligere fremhæves: „L’Adriano“, „Siroe4' og „Alessandro nell’ Indie“ (alle tre med musik af Scalabrini og tekst af Metastasio) og „Demofoonte4 (musik af forskellige ikke nærmere angivne komponi

Made with