HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 27 Ugen igiennem foranderlige Repræsentationer opført“. Men først skulle det Gluck’ske festspil haves fra hån­ den. Og da dronningen dernæst udtalte ønske om at få alle de på repertoiret værende operaer at høre, og hun først viste sig den 12. marts, måtte afrejsen udskydes. For truppens medlemmer var det svært at få pengene til at slå til. Der gik meget til for at leve standsmæssigt i København, hvor alt var så dyrt. Blandt andet kostede vinen ikke så lidt mere, end de italienske operister var vant til. Og vinen kunne de ikke undvære. Indtægterne måtte derfor suppleres på forskellig måde. Det vides, at Gaspera Beccheroni hver måned modtog 100 mark fra sin elsker, Cyrill von Wich, Englands tidligere gesandt i Hamborg, der da var kaldt tilbage til London.59 Og primadonnaen Marianna Pirker fik fra sin ægtefælle i London tilsendt ure, kæder, dåser, damestrømper og an­ dre varer, som hun solgte for at tjene lidt ekstra.60 Også Gluck trængte til at forbedre sine kår. Ved en taf­ felkoncert ved hoffet havde han vist sin færdighed i at spille på en række indbyrdes afstemte glas, et musik­ instrument, han tidligere havde trakteret. Da han i 1746 opholdt sig i London, optrådte han således som virtuos på dette aparte instrument.61 Af indbydelsen til koncer­ ten i London får man et indtryk af instrumentets sær­ præg. Det bebudedes, at han „will play a Concerto upon twentysix Drinking Glasses, tuned with Spring-Water, accompanied with the whole Band, being a new in­ strument of his own Invention; upon which he performs whatever may be done on a Violin or Harpsichord, and therefore hopes to satisfy the Curious, as well as the Lovers of Musick“. Det, at instrumentet skulle være op­ fundet af Gluck, er dog vist lidt af en tilsnigelse. Musik­ udfoldelse af den art kendes i langt ældre tid. Noget an­ det er, at dette instrument først efter 1762 — i en da af Benjamin Franklin skabt skikkelse — under navn af

Made with