HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser

25

Teresa Imer-Pompeati-Cornelijs-Smith. Efter C. S. Terry: John Christian Bach (London 1929). søg hos sin svoger Georg III, og London udnævnte ham til æresborger. Teresa Cornelys har næppe kunnet undgå at mindes hin 29. januar i København, da kongen kom til verden, tiljublet af byens befolkning, og hun selv sang Semiras arier i „Artaserse“ på Charlottenborg. Men hun var en dårlig økonom. Gælden steg og steg.

Made with