HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser

9

PHARNACES, Staig inPONTO. 3 n n 'n cm

fluf tein Cha r l o t t enbu r g i f c^ l t HcSkUtJilttlf ¿U^opfntagtn&. 18Decembr. 1/47. a u f e e f u t m t r unl> au$ fcem Stoiidntfcben in$ Seutfcfce überfefct «**.s@esa3@3e^®^^ia»@3e3©s©®i©»®i@3@aa»@9e3®3®i5ai»i)S«s^ g o p e n l j a a e n 1 748 . ©ebrttcft unt> wrkgt bon Sftietø J^anfcn «Stöüftr, toofinenb in bft fo genannten ©efittsenftratfe, gerate gegen Dec «Kcgcn$- SPJawe titer, wo t$ gucp ju fnaf ju tefommen. T. C l i t å u .

Titelblad af teksten til operaen „Farnace“, København 1748. Det kongelige Bibliotek.

v e jr e s . D e n e n e h e lt e s k ik k e ls e u d tr y k k e r s ig om tr e n t s om d e n a n d e n . D e t d r e je r s ig m e d a n d r e o rd h e r om en til d e t y d e r s te s tilis e r e t k u n s t fo r m .17 A lle r e d e t e k s t g r u n d la g e t m å tte m e d fø r e , a t m u s ik k e n b le v n o g e t s k a b e lo n m æ s s ig . M en d en da h e r s k e n d e

Made with