HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

En fajencetallerken fra 1648 i Bymuseet 167 ves, men nu løser gåden sig selv som en lille tilg ift til udlægningen af 1648-tallerkenen. Kvindevåbnet genken­ des let som det Kloumanske, med fuglekloen på hjelmen og det ganske vist næsten helt bortslåede mandshoved i skjoldet, og til overflod læses i skriftbåndet under sk jo l­ det navnebogstaverne M K M. Selv om mandsvåbnet, der

Henrik F riis’ og Magdalene Kloumans tallerken 1647. Skårene er udfyldte med gips.

er bedre bevaret og både på hjelm og i skjold viser en fru Ju stitia med sværd og skålvægt, har mistet sin un­ derskrift, tilhører det givetvis Magdalene Kloumans æg­ tefæ lle, Henrik Friis. De to nærboende svogerpar har begge kunnet pryde deres borde med våbendekorerede tallerkener. De to sæt er ikke malede af samme hånd, der er en mægtig forskel på 1648-tallerkenens sirligt prentede, kor­ rekte heraldik og 1647-tallerkenens flygtigt malede med

Made with