HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

162 Chr. Axel Jensen af kongen, kautionerede han selvfjerde for den årlige lejesum , 2000 rd. Ikke uden sammenhæng hermed be­ skikkedes han ved denne tid også til at føre tilsyn med postbudene. Han repræsenterede hovedstaden ved stæn-

Udsnit af kortet „K iøbenhaffn 1659“, Resens A tlas (28 Nyboder. 31 Nye Øster Port. 30 Werner K lovmands Hafve. 45 Vartou). dermødet i Odense 1623, og om hans vidtspændende for­ retninger vidner det, at kongen engang betroede ham og Johan Braem at forhandle med en spanier, der skulde være Danmarks agent i Madrid. T illige var han i en år­ række værge for S. N icolai kirke, og efter hans død 2.

Made with