HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

En fajencetallerken fra 1648 i Bymuseet 1 5 9 dette fabrikat.1 Danske har altså kunnet bestille fajencer i udlandet, og det er naturligvis af lignende årsager, at den nyligt til bymuseet erhvervede tallerken fra 1648 kan kaldes københavnsk. Da den første gang blev forevist, vaktes der straks

Werner Klouman den yngres Delfter-tallerken 1648. en vis m istanke om dens ægthed. Den virker ganske an­ derledes end de nederlandske og tyske fajenceskår fra Christian 4.s tid, vi er vant til at se her i København, har hverken deres brogede brungule eller mørkeblå i) Fra Arkiv og Museum 2. serie, I, 34—35, hvortil nu kan føjes, at L. A. Holst, kaptajn over Silkeborg og Kalø len, døde 1635 og er begravet i Aarhus domkirke, hvor der findes en gravsten med portrætfigur. — Sml. Konrad Hiiseler: Die Hamburger Fayencen, Nordelbingen IV (1925), 487.

Made with