HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

152 Chr. Axel Jensen 24. januar 1624. For et stort billede, han skal posere til et fyrværk, 33 rd. 32 sk. 6 . februar 1624. For en form at „pappe“ heste udi, så og for 2 drager, en hest og en „delfinhoffu id t“, han har gjort for K. M. udi Tøjhuset, 13 rd. 32 sk. 20. februar 1624. Hermed betalt halvt på de 6 6 V 2 rd. 16 sk. for et stort billede, han har poseret og 24. januar fik 33 rd. 32 sk., 33 rd. 32 sk. 20. april 1624. For to heste, han skal posere i Tøjhu ­ set til et fyrværk, 33 rd. 32 sk. Som pousserer har Ludvig Heidtrider altså haft en ejendommelig specialitet, han har i modsætning til de førnævnte kolleger særlig arbejdet med fyrværkerifigu­ rer, og dette giver os et nyt syn på børsspirets drager. I hvilken anledning der er afbrændt fyrværkerier i årene 1623— 24, må henstå, det synes ikke at være an­ tegne! i annalerne. Men det er bekendt nok, at renais- sancens festglade mennesker elskede fyrværkerikunsten på samme naive måde som italienerne i vore dage. Allere­ de ved Frederik 2.s kroning 1559 berettes 0111 ildspruden­ de drager, der længe svævede i luften , og ved Christian 4.s langt pragtfuldere kron ingsfest 1596 fejredes hele fyr­ værkeriorgier. 30. august afbrændtes således en frem ­ stilling af den romerske helt Marcus Curtius, hvor der knaldede 50.000 udfarende ild og skud, 6 karme med raketter og til sidst et stort slag, 36 ildkugler og 1200 luftraketter. En anden dag tændtes i slotsgården en cro- codil med vidt opslagen mund og lang hale, endvidere en firbenet, femhovedet drage redet af den babyloniske hore (sikkert frit efter Albrecht Dürers apokalyptiske træsnit til Johannes’ åbenbaring), en havmand og en havfrue, to basilisker og to turnerheste, alt sammen gjort af pap og indeholdende 16.000 ild og skud. Et fyrværkeri på Kronborg, der forestillede tyrkernes erobring af fæ st­ ningen Tauris i Persien 1535, sætter rekord med 86.000

Made with