HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Om Børsens dragespir 151 ment, hesten og løven i Kongens Have, og den gådefulde italiener Peter Griffel, alias Pietro Gravile eller Crivelli, der var i kongens tjeneste 1615—22 og på sit værksted i Møntergade skabte en hel serie gipsskulpturer, hvor­ imellem der synes at have været en replik af den kendte antikke statue „Tornudtrækkeren“. Griffel var som ita­ liener og katolik en farlig mand i datidens øjne, jesu it­ terne planlagde at komme i forbindelse med ham, og i al fald fik han afsked 20 . april 1622 og snart efter rejse­ pas til sit hjem land. Derfor kan det fastslås, at det ikke gælder ham, men Ludvig Heidtrider, når Fyrst Christian af Anhalt under sit ophold i København 5. marts 1623 besøgte en „Wachsbossirer“, hos hvem han så „kunst­ reiche Abbildungen von Gips, auch ein entworfenes Pferd von Wachs in Lebensgrösse“, efter at han to dage forud havde omtalt, at der på Tøjhuset kunde laves fyrværkeri­ sager .8 Dette kig ind i Heidtriders poussererværksted supple­ res af en række hidtil oversete udgiftsposter i renteme- sterregnskaberne for 1622 og 1623, der i tid går umid­ delbart forud for hans arbejde på børsdragerne og på dato stemmer med Christian af Anhalts dagbog: 19. marts 1623. For et billede, han har poseret og for- færdiget for K.M., som bliver brugt til et fyrværk, K.M. nådigst har ladet gøre i Tøjhuset her for Københavns slot, 6 6 M> rdl. 16 skilling. 10. jun i 1623. For et stort billede, han har poseret til et fyrværk på Tøjhuset, 66 V 2 rd. 16 sk. 23. august 1623. For 5 store billeder, han skal posere til Tøjhuset til et fyrværk, 6 6 y 2 rd. 16 sk. 20. oktober 1623. For et stort billede, han har poseret for K. M. i Tøjhuset til et fyrværk, 66 V 2 rd. 16 sk. 8) Tagebuch Christian des Jüngeren, Fürst zu Anhalt, herausg. v. G. Krause, Leipzig 1858, s. 93, 97. Sml. F. R. Friis: Sam linger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie, 1878, s. 368.

Made with