HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Om Børsens dragespir 149 på Børsen her for Københavns Slot, og er ham tilforn her af kgl. maj. rentekammer fra 24. april til 30. juli næst forleden udi nærværende år 1625 bleven givet og fornøjet på regnskab af samme hans fortingning 370 rdlr. Til forståelse af tallene skal anføres, at en rigsdaler

Fyrværkeridrage. Efter ms. i Kgl. Bibi. Tilskueren 1938 II. S. 196.

svarede til halvanden slettedaler, og at de udbetalte 400 rdlr. altså stemmer med de fortingede 600 slettedaler. D isse regnskabsoplysninger er for længst fremdragne 5 og siden ofte citerede af Børsens bygningshistorikere, og navnet Ludvig Heidtrider har atter og atter været nævnt i forbindelse med spiret. Men hidtil har ingen eftersøgt, hvad der ellers kan siges om denne mand. 5) C. F. Lassen: Bidrag til Børsens H istorie 1858 s. 21.

Made with