HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

SMÅSTYKKER 1. Indbrud i Vibens hus. 1685. I nogen tid havde Peder Christensen — han var fra Framlev, IV 2 mil fra Års (Århus) — opholdt sig i Kø­ benhavn. Rimeligvis har han intet kunnet tjene og ville så ud på landet. En nat mellem fredag og lørdag gik han fra København ad Frederiksborg kongevej ud til et hus, som tilhørte kgl. Majestæt og kaldtes Vibens hus. Han forblev der ved huset om natten, og imod dagningen be­ gyndte han at bryde en væg ud øster for stuen. Da han havde fået p illet nogle sten ud, viste det sig imidlertid, at der var brædder indenfor, så han ikke kunne komme ind der. Så gik han bag bagerovnen. Over den luge under tagskægget brød han en åbning og klemte sig ind på lof­ tet. Herfra gik han gennem lemmen ned i forstuen. Med en kniv løftede han krogen af stuedøren og gik ind i stuen. Her tog han pigen Lisbeth Jensdatters skørt, som lå på bænken. Han fornam, der var penge i lommen; dem tog han og bandt dem i et tørklæde, som lå på bordet. Hvor mange der var, ved han ikke, for de blev taget sammen med kjolen (frakken) på gærdet ved huset. Han havde sam let adsk illigt sammen, som han ville have med sig: 3 eller 4 par strømper, nogle tørklæder, to sølv­ spænder samt nogle uldne klæder. Han havde aldrig før været ved det hus eller vidste, hvem der boede der. Da man spurgte ham, om han alene havde haft det besvær med at bryde ind, tav han. Åbenbart mente man, at han måtte vide, at der var noget at tage, siden han gjorde sig så stor ulejlighed. Pigen, Lisbeth Jensdatter, lå hin nat og sov i den stue, hvor tyven kom ind. Hendes madmoder, som nylig var bleven enke, lå i et kammer ved siden af. Enken vågnede og sprang op. Da hun kom ind i stuen, sprang tyven ud i forstuen og slog døren i, så hun ikke kunne komme

Made with