HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

132 R. W illerslev 50) Med undtagelse af m idlertidig brød- og pengehjælp. 51) 1865— 79 er antallet af husvilde beregnet på grundlag af det opgivne antal fam ilier. D isse er multipliceret med 4, hvad der no­ genlunde passer for de år, hvor både fam iliernes og personernes antal er opgivet. 52) På grundlag af Statistisk Tabelværk, 3 rk., 18. bd., 1871. 53 ) Falbe Hansen og Scharling: Danmarks Statistik, Supple- mentsbd. p. 132. 54) Nationaløk. T. 3. bd., 1874, p. 324, 6 . bd., 1876, p. 304; jvf. Andersen Nexø: Erindringer, I, p. 93.

Made with