HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

94 N iels F riis R ygpositiv: 1. Gedakt 8 ’. — 2. Quintadena 8 ’. — 3. Principal 4’. — 4. Quintadena 4’. — 5. Rohrfloit 4’. — 6 . Nasat 3’ ( 22/ 3*). — 7. Supoctava 2’. — 8 . F eldpfeiff 2’. — 9. R lochfloit 2’. — 10. Scharff 4f. — 11. Krumbhorn 8 ’. — 12. Regal 8 ’. Pedal: 1. Principal 16’. — 2. Octava 8 ’. — 3. Quintadena 8 ’. — 4. Gedact 8 ’. — ,5- Octava 4’. — 6 . Bosaun 16’. — 7. Trompet 8 ’. — 8 . Schalm ey 4’. Dette Orgel havde Johan Lorentz’ Orgel i N ikolai Kirke til Forbillede. 5) Acta consistorii 10. Febr. 1657. 6) I den under 3. nævnte Pakke. 7) Acta consistorii 10. Juli 1658. 8) Brev i den under 3. nævnte Pakke. 9) Acta consistorii 29. Dec. 1658. Ibidem 20. Jan. 1659. Marquard: Københavns Borgere 1659. Acta consistorii 6 . April 1661. Bl. a. i Pakke 655, Universitetets Arkiv. Consistorii Kopibog 1656/63 P. 258a (R. A .). Acta consistorii 4. Juni 1660. N iels F riis: Diderik Buxtehude. Kbh. 1945, P. 27. Acta consistorii 1. Juli 1660. St. F riis: Roskilde Domkirke, P. 181. F. J. Meier i „Ude og hjemm e“ 1878, Nr. 51. Acta consistorii 4. April 1663. Consistorii Kopibog 23. Marts 1686. Hist. Medd. om Kbh. 3, VI, 540 ff. Dokument i Pakke 655, Universitetets Arkiv. Consistorii Kopibog 16. Juli 1685. Ibidem Sept. 1686. Ibidem Sept. 1686. Ibidem 19. Marts 1686. Sjæll. Reg. 25. Juni 1698. Bestallingen indført i C onsistorii Kopibog 24. Dec. 1701, Re­ versen ibidem 2. Jan. 1702. Skrivelsen er indført i Kopibogen 1. Febr. 1721. Ibidem 1716— 26, P. 367.

Louis Bobé: Holmens Kirke, P. 248. N ils Schiørring i Biogr. Leksikon. Carl Thrane: Fra H ofviolonernes Tid, P. 53 ff.

Made with