HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Kopi af Peter Meyns tegning til pavilloner for enden af Dron­ ningens Tværgade ....................................................................................... 344 Porten i Kronprinsessegade. Stik 1815 af Lahde ............................... 348 Slotsgartner Peter Lindegaards tegning fra 1803 til nye alleer i Rosenborg Have ....................................................................................... 349 P avillon i Kronprinsessegade (udsnit af tegning)............................. 351 Murermester D. V. K leins forslag fra 1859 til ombygning af pavillonerne i Kronprinsessegade ...................................................... 352 Plan over H irschholm slot 1726, tegnet af kaptajn Joh. Fr. W ilh. Schröter .............................................................................................. 357 V estfløjen på H irschholm slot 1727 ...................................................... 359 Plan over H irschholm slot ca. 1735 ...................................................... 361 Brudstykke af stadsarkivets plan over H irschholm slot ca. 1735 367 Nordre Magasinbygning i Kastellet ........................................................... 371 Arresthuset i Kastellet .................................................................................. 377 Krudttårnet i Dronningens Bastion, Kastellet. Fot.Bymuseet ... 396 Krudttårnet i Grevens Bastion, Kastellet ............................................. 397 Orglet i Hellig Trefoldighedskirken i Kristianstad, af ydre op­ bygning meget lig N ikolaj Kirkes orgel ........................................ 423 Register-Sedler, anbragt over register-udtrækkene i Nikolaj Kir­ kes orgel ved orgelreparationen 1777— 78 .................................... 464 Hos „Kristian F irtal“ på Amagertorv, tegnet af P.Klæstrup ... 509 Skuespiller Frederik Madsen. P rivatbillede (Teatermuseet) ... 553 Modelbyen „København i m iddelalderen“ på Gustav Adolphs torg, Göteborg .............................................................................................. 571 B ethelskibet i Nyhavn. Akvarel af Fritz Stæhr-Olsen 1905 ....... 574 Den nedlagte indgangsport til St. Petri Kirkegård fra Nørre­ gade. Maleri af ukendt kunstner ca. 1860 ........................................ 575 Gården „Rolighed“ på hjørnet af St. Annæ Gade og Christians- havns Voldgade. Tegning af Otto Bache 1854 ............................... 577 Terrænet udenfor Vesterport. Maleri af Carsten Henrichsen 1862 579 Udsigt fra Stormgade mod Kvægtorvet. Maleri af Valdemar Irm inger ca. 1880 ....................................................................................... 581 Strandbredden ud for Rosenvænget. Maleri af C. F. Aagaard ca. 1880 ............................................................................................................ 583 Vesterport. Stik i Thurahs Danske V itruvius 1746 ........................... 584 Justitias hoved fra Nørreport .................................................................... 585 Københavns Slot. Maleri af ukendt kunstner 1687 ........................... 601 Ladegården. Tegning af J. J. Bruun 1753 ............................................. 606 A. P. Weis. Maleri af P. S. Krøyer 1888 ............................................. 620 Side

Made with