FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1871-1872

Østervold Kyartecr.

296

| Indtægt.

Den antagne

Indkomst­ skat for hvert af Aarets 4 Kvartaler.

at med ifølge § 14.

Neds ifølge § 6.

indtægt.

Skatte­

Matr.-Nr.

Gade og Gade-Nr.

Navn og Sta n d .

angivet i 100 Rdlr.

Rdlr.

Sk.

1 3 0

6 5 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 5

3 2 1 1 1 1

B øssem ag er.................................. O verhornblæ ser.......................... O versergent..................................

66

Citadellet

Beckmann, H . Müller, C. E . Averhoff, H. J .

84 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 84 27 6 0 90 3 0 24 24

Brunckhorst, A. G. P rem ierlieu ten a n t.................... Sch lich tin g , C. F , Y . O versergent..................................

O versergent.................................. Oversergent.................................. Oversergent.................................. O versergent.................................. P rem ierlieu ten an t.................... S e rg e n t........................................... P rem ierlieu ten a n t.................... T eleg rafist..................................... P rem ierlieu ten a n t.................... B a g e rm e s te r................................ K o n d ito rs k e ................................ K u n stm a ler ............................................. M ø llerm ester ......................................... pens. T old k o n tro llø r ................... S ta tsra a d in d e ............................. S ta b sse rg e n t.............................. Lieutenant, Cand. theol . . .

Bugge, J . P .

Andersen, C. E . H ingst, H. G. Horstmann, F. V . Mylilertz, H . J .

1

1 1

1 3 0

1 1 1 2

Henriksen, C. Grave, N . J .

K jerrum gaard, T.

B rand t, J . P .

9

Holm, C.

3

7 *

2

67

Esplanade Pavillon Ruben, S.

8

6 9

10

3

Ablgrensson, F .

1

6 8

6

Peucklers B astion Moller, P . L .

3

12 12 12 12

Knutzen, J . M.

5 5

6 9 70

Qvitzous B astion L assen, H. C.

4 !2

7 6

Yoldhuset

1 9 3 1 3 0

Olsen, C. F. Jacob sen , N.

3

Made with