292641079 efter elena

f W

Om en Frihavn ved Kjøbenliavn.

Foredrag

af Grosserer Wi l h . Ni s s en ^ . ved Toldreformforeningens Møde i Casino

den 20. April 1888.

Udgivet af Toldrcforraforcningen.

Kjøbenliavn.

I.udvig Jorgenaeus Bogtrykkeri. Amagertorv 10.

1888 .

Made with