minderige huse ocr

Jpy,

I N D H O L D

Side

Forord................................................................................................... 7 Hus-Register: Indledning til Hus-Register................................................... 21 Kjøbenhavn................................................................................... 25 Frederiksberg.............................................................................. 122 Person-Register: Indledning til Person-Register............................................... 131 Alfabetisk Fortegnelse over de optagne Mænd og Kvinder med disses Adresser........................................................... 133

I M S 8 1 ,

Made with FlippingBook HTML5