kraks vejviser gaderegister 1975

/

Gaderegister og Husregister for København og omegn

Gader, veje, pladser, ejendomme, ejere, lejere Område se kortskitsen side 1. Gaderegister postdistrikt, sogn, valgkreds, politikreds, kommune; for Københavns kommune tillige kvarter, rodekontor, social­ kontor Husregister 8500 gader m. v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf 6700 gader m. v. tillige med oplysninger om ejendomme, beboere og visse gadenavnes oprindelse 300 kortskitser over vigtigere gader med nærmeste omegn Ejendomme bygningsfredning; i Kobenhavn og Frederiksberg matri-

kelnr., ejendomsværdi, grundværdi, ejere 475.000 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon

Omfatter alle telefonabonnenter

Kort over København og omegn findes foran Vejledning i Gaderegistrets brug findes på side 2 Vejledning i Husregistrets brug findes på næste side

Made with FlippingBook Online newsletter