kraks vejviser gaderegister 1972 vers 2

Gndeiegisler og Husregisler for København og omegn

Gader, veje, pladser, ejendomme, ejere, lejere

Område se kortskitsen side 5065.

Gaderegister postdistrikt, sogn, valgkreds, politikreds, kommune; for Københavns kommune tillige kvarter, rodekontor, socialkontor

Husregister 8500 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf

6500 gader m.v. tillige med oplysninger om ejendomme, beboere og visse gadenavnes oprindelse

300 kortskitser over vigtigere gader med nærmeste omegn

Ejendomme bygningsfredning; i København og Frederiksberg matrikelnr., ejendomsværdi, grund­ værdi, ejere

450.000 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon

Omfatter alle telefonabonnenter

Kort over København og omegn findeis foran Vejledning i Gaderegistrets brug findes på side 5066 Vejledning i Husregistrets brug findes på næste side

KRAK

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online