kraks vejviser 2004-05 gaderegister A-Å

ABILDGAARDSGADE

ABRIKOSVEJ 2400 København NV Kort 137 H7

43 (522-E2.650-G485.1) (Michael Rygenring Adsersen) ’ Adsersen Michael 35 42 55 29 Adsersen Michael 35 42 41 56 (523-E2 800-G485.1) (Eva Petersen) 2 Petersen Eva 35 26 1451 Petersen Jørgen Baneis 35 26 14 51 (524-E2 800-G485.6) (Søren Freiesleben Sørensen) • Sørensen F F35 38 52 71 ’ Sørensen Christian Schou 35 26 88 52 49 (525-E2.45O-G495.6) (Jørgen Abildgaard Jensen) • Kuehn Bettina Hem.nr. 4 (531-E2.400-G495.6) (Dorte Mikkelsen Nørgaard) • Kristensen Dorte 35 38 59 03 Nørgaard Knud Erik 35 38 59 03 6 (532-E2.000-G485.1) 2 Fog Cathrine Koister 45 80 02 99 8 (533-E2650-G48é.1) (Bente Daugaard) Daugaard Bente 35 26 60 40 • Daugaard Anne-Marie Boberg 35 43 54 51 10 (534-E2.600-G485) (Hanne Juvik og Jørgen Hakon Henningsen) ' Direktør Jørgen Henningsen Og Hanne Juvik 39 62 98 91 12 (535-E2.800-G485.il (Arild Holm) 'H olm Arild 35 38 1559 14 J536-E2.860-G485.6) (Lisbet Adler Abrahamsen) • Hermansen Lisbet 35 42 88 68 16 I537-E2.850-G485.6) 45 47

Westergaard Mona Mejsen 45 8516 24

Hove Mette 38 28 08 29 2-10 (= Frederikssundsvej 380-384. Humlebjerg 2-6) 2 Varmemester Bent Christensen 44 94 51 68 * Scheuer Alice Qvarfot Calmar 44 92 1280 2 Pæevatalu Ulla 44 91 24 46 4 ' Sørensen Annelise 44 94 73 84 1 Ellebye Rikke 44 26 44 03 Johnsen O 44 94 84 82 6 • Madsen Stine Boe 44 84 63 41

6 Jønsson Carsten Sejr 45 54 24 96 Rasmussen Heidi 4818 89 00 8A Specialarbejderforbundet I Danmark Birkerød-Farum Afd 45 810447 8B Andreas Jennow A/S 45 99 95 20 8C Henrik Gerners Børnehave Selvejende Institution 45 81 7073 8D Marie Gerner Gården Selvejende Institution 45 82 00 80 10 Hall & Co ApS 4819 26 28 Hall & Co ApS 48 ,9 26 26

2 • Nielsen EVerner 45 851581 ' Bruun Henning 45 85 32 86 Meine F E45 85 91 34 2Christensen Tina 45 85 89 09 Jensen Herbert 45 85 37 15 4 • Klinksgaard Mariann 45 83 20 63 ' Nielsen Doris 45 85 48 88 2 Holmqvist Bibi 45 85 42 93 Poulsgaard Jørgen 45 83 05 60 6 ' Gravgaard Merete Hem.nr. Pallesen O Lund 45 83 40 84 1Andersen René 45 85 45 69 Falck Kirsten 45 83 01 76 Thøgersø Knud Thøger Hem.nr

Kommune: København Kommune Sogn: Grøndals Valgkr: Bispeeng Politikr.: København Politist.: 3

Kvarter: Utterslev Lokalcenter: 12

' Ademi Iftadije 44 92 56 80 2 Løvgreen Lillian 44 94 37 24 8 • Finn Danbard 44 84 50 93 Usiewicz Sebastian Hem.nr.

12

Ro-Co ApS J Guldman Pedersen 45 81 57 31 Brønnum Peter 45 8, 23 65 Bielefeld Leif45 81 5930 Fink-Jensen Hans 45 8, 37 95 Fink-Jensen Hans 45 82 66 24

1-9 (300 m.fl-E453 000-G223.737.7) ( - Abrikosvej 2)

14 16 18

(Haveboligforeningen Grøndalsvænge)

5 Hansen Søren Tarri 86 78 78,7 7 Bloch Anne 38 1006 30 9 ' Hol legaard Stig 38 34 46 65 2 ( - Abrikosvej 1-9) ' Pedersen Nanet 38 34 25 06 Pedersen Per Otto 38 34 25 06

2 Larsen Verner 45 85 46 83 Rokkjær Jørgen 45 85 09 48 8 * * Andersen Else-Maria Olofsen 45 85 96 99 Andersen Mikael Østervig 45 85 96 99 ' Frandsen Karen-Margrethe 45 85 49 57 Jacobsen Erik45 85 3811

' Mortensen Christina 32 97 78 65 2Andersen Jackie Høst 8610 55 95 Meiner Lissi Hem.nr.

20 22 24 30 32 34

Larsen SE 45 81 56 47

10 'Krøll Berit 44 26 2614 Malm Anni 44 92 17 13 ' Ademi Adem 44 84 92 85

Andersen PerAnders 45 82 42 21

Ebsen Ulla 4581 7081 Dahl Jørgen 45 8140 98

2 Halvorsen Finn 45 85 98 31 Susanne Wendel 45 85 43 43 10 • Abildgaard Lizzie 45 83 55 10

Rasmussen Birgit 44 914216

Larsen Bodil Bruun 45 81 45 40 Oldenburg Henrik 45 81 21 17 Oldenburg Henrik 45 81 21 45 Oldenburg Henrik 45 81 21 04 Oldenburg Thomas 45 8 , 21 17 Pedersen Steen 45 81 55 93 38 ' Sørensen B Lauge 45 81 1988 40 Caspersen Gert 45 82 05 09 Hansen Dorte 45 82 05 09 ABILDGAARDSVEJ 2830 Virum Kort 116K2& 117 A2-C2 (Nicolai Abildgaard. maler f. 1743 d. 1809) 36

ABSALONSGADE 1658 København V Kor, 148C5-C6 (Ærkebiskop, f. 1128 d. ,201)

ABILDLUNDEN 3460 Birkerød Kort 106 E1-F1

Larsen Maria 45 83 94 94 Melvin Mette 45 83 90 92

' DanaieKazem45 83 99 09 Hansen Susan 45 85 36 03 2 Bådsgård Rene 45 83 60 80 Gertrud Falck-Hansen 45 85 1269 Kristensen Dorthe Hem.nr.

Kommune: København Kommune Sogn: 1-43 Elias, 2-32 Apostelkirkens. 34-48 Getsemane Valgkr: Vesterbro Politikr.: København Politist.: 1 Kvarter: Udenbys Vester Lokalcenter: 6

Kommune: Birkerød Kommune Sogn: Bistrup Valgkr.: Fredensborg Politikr.: Helsingør 3 Broe Bente 45 82 47 27 Broe Bente 45821716 6 Pedersen Kurt 45 82 3108 7 LauesenSven45 8 , 30 34 9 Ibsen Marius 45 82 09 45 11 Wilken Henrik 45 82 74 85 13 Søndergaard Knud 45 81 03 26 15 Jørgsholm Michael 45 81 1249 17 Vestergaard Birthe 45 813313 19 23 Jensen Frank 45 82 05 80 Jensen Pia 45 82 05 80 25 Wedendahl Kjeld4581 31 11

12 'PetersenErik45 85 47 30 Søe Anna 45 85 47 03 1 Larsen Tine 45 83 ,317 Sømod Lone 45 85 7196 14 • Bakken Elisabeth 45 85 85 60

1 (-Vesterbrogade 57) ' Hindsbo Erik 35 37 03 53 3 Iversen Jacob 33 23 30 43 3 (193-E3.400-G1.426.9)

' Achen Karin 45 83 23 23 Nielsen Boy 45 831009 Rasmussen B 45 85 51 32 2Jensen LI Bundgård 45 85 45 65

Kommune: Lyngby-Taarbæk Kommune Sogn: Sorgenfri Valgkr.: Lyngby Politikr.: Lyngby

(Astrid Søgaard Mathiasen) ' DenbækArne3543,614 (538-E2.100-G485.1) ' Rosen Andreas Von 35 5514 56 2 Rosen Gustav Von 35 38 32 09

18

Københavns Bymuseum 33 21 07 72

16 • BirchSøren45 85 44 17

5 (195)

33 35 37 43 45 47

Philip Davies 45 85 1871 Metzlaff Merete 45 85 7 , 94 Gede Carl Erik45 85 69 69 Pedersen Bjørryhn F45 8519 25

Madsen Flemming Drud 45 8160 27

Hjortkjær Kirsten 45 85 06 84 ' Carlsson Lena Wirin 45 83 30 98 Haagensen Maiken 45 85 88 22 Knudsen H Schlenzig 45 85 41 69 2 Krogh Arne 45 85 94 19 Madsen Louis 45 85 59 73 18 'JørgensenØjvindWendel4585 29 62 Rasmussen R45 85 33 61 1 Kjølholt E45 85 52 53 Sørensen Åse 45 85 94 6, 2 Ingelise Mccandless 45 85 77 72 Larsen Erik Th 45 85 56 83 20 • Blach Elin 45 85 39 36

(E/F Absalonsgade 5) Vester Vov Vov Bio og Cafe 33 24 42 00 ' Ulstrup Mette 33 2187 82 2 Steffensen Jette 33 23 23 33 Zachariassen Jørgen 33 21 0101 3 Højensgård Niels 33 23 79 70 7 -7 A (- Svendsgade 4) 7 • Christoffersen Anne-Marie Engelund Poulsen Nicolaj 33 79 83 84 ' Bregenov Søren Frederik 33 911681 3 Brøndsted Alexander 33 31 20 04 4 Fabricius Christian 33 24 07 25 7A' Golovanov Dmitri 33 26 34 48 Hjortkjær Anna Golovanova 33 26 34 48 Hjortkjær Rikke 33 26 34 48 2 Laumann Rikke 33 212617 9 (393-E6 200-G2 910.5) - EskiIdsgade 2. Svendsgade 3) 11 336-E3.100-G1.664.8) (A/B Absalonsgade 11) • Dittes Blomster 33 24 37 03 1Andersen Kai Holst 33 25 78 24 Jørgensen Meryame 33 25 78 24 2 Skov Tomas 35 38 83 33 3 Damgaard Mette Sophia 33 31 17 43 Hansen Heidi Gade 33 2125 06 4 Jensen Rene 33 1403 02 13 (335-E3850-G1.354.8)

20

J539-E2.700-G485) (Ingeborg Westenholz)

22

540-E2.700-G485) Michael Juhl Fedders og Trine Fedders)

27 Holm Jette 45 8,4063 29 Fonlev Kurth 45 81 1002

Cabelco ApS 45 85 74 01

24

541-E2.800-G485.1) (Bjørn Ezban Rasmussen)

Andersen Jeanette 38119171 Knudsen Anders Skovlykke 381191 71

31 Rasmussen Dorit 45 81 27 67 33 Petersen EThorup 45 81 35 10 35 Kampler N 45 8142 30 37 Østergaard Marianne Harms 45 82 08 87 Østergaard Per 45 82 08 87 39 Pietraszek K45 82 29 04 41 Jensen Kjeld 45 82 60 42 43 Sølje Jette Rene Gargani Hem.nr. 49 Ryslinge Bo 45 81 83 93 51 Andersen Nan 45 8170 46 4 Pedersen Jørgen 45 8162 65 6 Frederiksen Jens Bo 45 8214 87 8 Thomsen Anne 45 82 1504 Thomsen Thomas Ugilt 45 82 1504 10 Vangskjær Nina 4581 1066 12 Christensen Peter S 45 54 23 53 14 Højland Helle 45 82 14 32 Højland Henrik Trojaborg 45 8214 32 16 Jensen Morten D 45 82 79 90 18 Jørgensen Aksel 45 8122 68 20 Toft Villy 45 94 1514 Toft Villy 45 8108 68 22 Elming Civilingeniør Direktør Niels 4581 5828 24 Braginski Charlotte 45 81 61 69 Braginski Charlotte 45 816161 45 Jørgensen Bent 45 815106 47 Donner Dennis 35 26 60 67 26 Larsen Peter Wilhelm Øckentholt 4581 3880 30A Penby Søren Bonvig 45 82 07 ,7 • 32 Aabo Poul Østerhammel 45 81 1406 34 Burchard E45 81 22 47 Bøckel Inger Mathilde45818005 36 Pankchik Bjarne458,8185 38 KriegbaumNina45812885 40 Kjær Lars 45 94 ,8 12 42 Glarkrog Lise-Lotte 45 82 82 31 44 kontor Viking Steak House 45 8,40 08 Kommune: Ballerup Kommune Sogn: Pederstrup Valgkr.: Ballerup Politikr.: Gladsaxe Christensen Jørgen 44 65 62 21 7 Hansen Henning 44 65 03 65 9 Andersen J 44 97 25 0, 11 Gufdbech Kurt Hem nr. 17 Hansen Michael 44 66 03 49 2 Karkov Johannes 44 64 39 29 4 Meldahl Myrthel 44 65 47 34 8 Jensen Jørgen 44 97 01 38 10 Jensen Irene 44 65 27 76 12 Nielsen D Langballe 44 64 72 82 16 Nielsen PerJuul 44 65 30 72 18 Ahlgren Hagen Philipsen 44 65 56 62 Ahlgren Hagen Philipsen 44 65 56 64 3 Bang-Andersen Kristian 44 65 70 23. 15 Braginski Jan 45 816161 Braginski Jan 45 816169 Jan og Charlotte Braginski 45 8161 69 Jan og Charlotte Braginski 45 816161 ABILDVÆNGET 2750 Ballerup Kort ,35 F2

26 542-E3.100-G495.6) (Mogens Fenger og Synnøve Christina Falk-Rønne) ' Fenger Mogens 35 38 62 39 28 (543-E2.750-G485.1) (Den Selvejd Inst. Bedre Boliger)

49 Havsteen Bent 45 85 6196 51 Hansen Olaf 45 85 27 67 53 Shead Christopher John 45 85 37 58 55 Iversen Jens 45 85 80 20 57 ClemmesenSolveig45 85 25 23

59 Suhr O Koefoed 45 85 25 65 61 Buchter Manja 45 83 1063 Buchter Poul 45 831063 63 Kjær Kristian 45 85 28 89 65 Bering G 45 85 2811 67

Fuglheim Dan 3526 59 07 Jørgensen Bent 35 26 36 57

Ernst Longfors 45 85 38 74 ' Pedersen Kurt 45 85 43 52 2 Johansen Lise 45 88 97,4 22 ' Legaard Ove 45 8515 21 1 Erichsen Henry 45 8512 02 2 Jensen Lene 45 85 40 64 Jespersen Marie 45 83 34 95 ' Lehmann Benny 45 85 48 90 Rud L45 85 76 13 2 Krohn Bodil 45 85 57 46 Qvortrup Klaus 45 8510 65 24 • Jensen Per45 85 28 83

30

544-E2.750-G485.1) (Mogens Kappel og Marianne Lund) 1 Kappel Mogens 35 26 01 43

Rasmussen Michael 45 85 98 34 Hornnes Michael 45 85 39 19 Hornnes Tove Schelle 45 85 3919 Stolt Kurt 45 85 89 63 Stolt Marianne Riis-Olsen 45 85 89 63

32

(545-E2.800-G485.1) Pfaff Sybille 35 56 79 35

69

34

(546-E2800-G485.1) (Hanne Merete Edeling) • Edeling Carl-Johan 35 42 99 97 Edeling Hanne 35 42 99 97 (Karoline Graae Lorentzen) Lorentzen Johan 35 42 26 44 Lorentzen Karoline 35 42 26 44 (Lars Oxfeldt Mortensen) Mortensen Lars 35 42 67 42 (549-E2.75O-G485.1) (Sanne Bertram) Bertram Sanne 35 381146 (560-E1.600-G485.1) (John og Johanne Petersens Legat) • Rasmussen Anne Lehn 35 55 83 06

71

73 75 77

Bressendorff Tom 45 85 42 45 Ramberg Niels 45 83 06 00 Christensen Jan 45 85 68 12 Johnsen Marianne 45 85 6812

36 J547-E2.800-G485.6)

26 'B ekkerM 45 85 28 69

79 Zebitz Bente 45 85 22 67 81 Andersen M Folmer 45 85 6010 83 Andersen Bo Folmer 45 85 06 08 Lauritzen Marianne 45 85 06 08 85 Eiland G 45 85 73 03 87 Andersen Annette Toft 45 85 7517 89 Seehausen Henning 45 85 85 36 Seehausen Ulla Ernst 45 8585 36 91 Halvorsen Eirik 45 9512 81 93 Aarenstrup Hans 45 85 28 82 95 Skytte Anette 45 85 28 58 99 Rosborg Benny 45 85 47 37 101 Jeppesen Michael 45 8515 07

Oehlensch laeger Gudrun 45 85 90 46 ' Johansen Marie 45 85 07 86 Mønsted Aase Hem.nr. 2 Nielsen Jørgen Nørbæk 45 85 33 93 Steffensen B 45 85 73 81 28 ' Atke Hans V45 85 76 02 Atke Hans V 45 85 26 02 Trifkovic Mladen 45 85,7 45 1 Baandhøj Christian 45 83 65 52 PeckhamJohn458581 10 Thorius Lena 45 83 32 88 2Jensen Henning 45 85 22 26 Manniche Leif 45 83 05 99 30 ' Guldager Christian B 45 85 75 49 1 Hansen B Overby 45 85 78 81

38 (548-E2.850-G485.6)

(A/B Absalonsgade 13) Kristensen E33 3147 77

' Tønnesen Tmo Råbe 33 3148 35 ' Jacobsen Jacob 033 3,5559 Jacobsen Tineke Noordhoek 33 3155 59 Thomsen Tina 33 25 36 2,

40

42

3 Refsgaard Bertha 33 21 45 60 • Holmes Ginnie3324 1041 Pedersen Lillian 38 33 38 65 ’ Bagge Keld 33 91 77 52

44

(551-E2.750-G485.1) (Anne Bohn Rasch) RaschAnne35 2677 20

15

(1624-E4.350-G1.471i) (A/B Absalonsgade 15) Vicman Pelle Ildvedsen 33 24 80 13

Jeppesen Susanna Finkielman 45 85 1507

46

(552-E2.800-G485.1) (Rasmus Friis Jørgensen) Jørgensen Rasmus Friis 35 26 12 34

103 105

Basse Carsten 45 85 79 90

Dencker Karin 45 83 45 23 Hansen Kirsten Dencker 45 83 45 26 - Jensen Rasmus Høyrup 45 85 97 41 Olsen Anders Lund 45 9516 80

Svendsen Lars 45 85 90 44 Svendsen Margit 45 85 90 44 2 Muhammad Nabil 45 83 29 75

•Christiansen Helle 33 23 24 30 WichmannSøren3323 45 08 'Jensen Tommy 33 2, 51 60 Mulcahy Jette 33 25 51 55 Ni Mhaolcatha Mulcahy Jette 33 25 51 55 Piil Lars 33 25 5155 2 Cahill James 33 25 09 59 Larsen Bent 33 25 52 21 3 Christensen Hans Arne 33 24 07 57

48

(553-E2.550-G495.6) (Helle Høgh Miinster)

96

Maltby Erik 70 22 01 52 Johansen 145 85 3317 Johansen P45 85 33 17

• Miinster Jasper 35 55 35 23 2 Reinhard Miinster 35 38 20 21

107 109 111 113 115 117 123 129 131 133 137

Rønne Lars 45 83 02 19

100

Andersen Svend Otto 45 85 28 05 HegelundThomasBro45 83 77 ,8

106 Michaelsen Ivar 45 85 29 22 Michaelsen Pia 45 85 29 22 130 Fromberg Svend 45 83 84 28 138 Steffensen P K 45851776 140 Kraft Morten 45 951144 162 170 Bergstrøm Per45 85 92 88 174 Lunn Gorm 45 85 85 92 176 Jensen PE 45 85 95 08 178 Moe Elna 45 85 03 40 180 168

Pii Ole 45 85 34 39

ABILDGÅRDSPARKEN 346Q Birkerød Kort 96 E7

Nielsen Ib Kragh 45æ 33 51 Mattsson Kent Erik 45 83 82 10 Storch Jørgen 45 85 47 11 Seemann Uffe 45 85 91 79 Petersen Henning 45 85 29 86 Pedersen Asgar 45 85 07 88 Falster Dorte 45 85 12 35 Falster Dorte 45 83 27 66 Hoff Christine 39 29 00 99 Lautrop A 45 85 73 46 Nielsen Jeppe 39 29 00 99 Bro Susanne 45 83 47 58 Mikkelsen Peter 45 83 47 58 Holtorp Carsten 45 87 08 86 Blangsted Jørgen 45 85 33 10 Brandt Birgitte 45 85 33 10 Auring Elisabeth Reinhold 45 85 87 34

4 Dahl Lennart 33 3 , 80 26 Jensen Anna 33 3180 26 Mouritsen Tina 33 26 33 28

Andersen-Høyer Elise 45 85 07 59 Gregersen Jørgen M 45 85 73 83

Kommune: Birkerød Kommune Sogn: Bistrup Valgkr.: Fredensborg Politikr.: Helsingør

17 (272-E3.700-G1.435.5) (A/B Absalonsgade 17)

•Dyrby Adam 33 24 3011 ' Madsen Jon 33 22 42 2, 2 Akselgaard Stig 33 2142 60 Hansen Jesper Tønnes 33 2142 60

5 Smag & Behag 33 97 43 43 Smag & Behag 3311 1762 7 Kamp Gitte 45 8178 00 9 Du Shaoping 45 82 28 89 11

139

Vincent Søren Brydeholm 45 83 83 90

3 Dyrby Lone 33 22 27 03 TroelsenLis3322 65 37 4 Hertz Frederik 33 22 94 72 (187-E3.850-G1.124,1) (A/B Absalonsgade 19) •Gøbel Benny 33 22 28 88

141 143

ABILDHØJ 2700 Brønshøj Kort 137 A3

Bruhn Peter Rieper 45 8180 29

13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

BehnJ E45818437

19

Andersen Ole 45 81 58 35

147 151

Andersen Flemming 45 81 77 76

Kommune: København Kommune Sogn: Husumvold Valgkr.: Husum Politikr.: København Politist.: 3

Lassen Bodil 45 8190 57 Lassen Bodil 45 821233

Henriksen Liv Alfast 33 3120 31 Larsen Mikael Ralf 33 31 20 3, ' Jørgensen Pernille 33 25 95 91 Kofod Guggi 33 25 95 9, Larsen Stig 33 25 0199 2 Rasmussen Kai Eric Sode 33 25 55 59 3 Grathe Susanne 33 22 17 19 VossJokum33236101 4 Dall Carsten 33 26 28 46 Erichsen Mette Sofie 33 25 37 2, • Nyeboe Kristian 44 92 94 74

153 155

Nielsen Finn 45 85 20 59

Kjærgaard Claus Hansen 45 81 56 91

Frederiksen Jes 45 83 80 20 Frederiksen Lene Charlotte 45 83 80 20

Schiøtz Jørn 45 8129 53

Jacobsen Connie 45 82 45 00 Jacobsen Jens E45 82 45 00

159 161 163

Uhre Torben 45 85 74 84

Kvarter: Husum Lokalcenter: 10

Jørgensen Carl Anton 45 85 09 92 Carstens Eva45 851131 Carstens Morten Halse 45 851131 Halse Niels Jørgen 45 8511 31 Jørgensen Bendt 45 85 83 16 Lutzhøft Jørn 45 83 86 68 Wandall Henning 45 85 02 56 Kerr-Jespersen E K45 85 38 73 Nielsen Søren F45 85 16 24

Quist Bent 45 82 34 50

Pedersen Niels Lehde 45 82 31 50 Qvistgaarden ApS 45 81 02 41

1

(3040-E1.450-G604.2) (Bodil Guldbæk Juelshof)

22 Nielsen Gert 44 65 37 14 24 Thomsen Eilif 44 97 90 85 26 Schleusener H 44 97 1658

2 4

SauerSteen45 82 86 40

167 169 171 173 175

Guldbæk B Juelshoff 44 92 22 23 Guldbæk Bodil Juelshoff 44 94 94 81 (3039-E1.350-G610.2) (Ivan Mørk Hove og Mette Rosenberg Hove)

O sveistrup Elektronik A/S 45 82 80 00 O.sveistrup Elektronik A/S 45 81 7011 P& Søn A/S Sveistrup O Sveistnjp Elektronik A/S 45 817000

3

21A (280-E3.850-G1.122.4)

/

(A/B Absalonsgade 21A)

Made with FlippingBook HTML5