kraks vejviser 1997 erhvervsvirksomheder

Erhvervs virksomheder

• 60.000 virksomheder • Navn / adresse • Telefon / telefax / telex • Gironr. • Bankforbindelse • Antal ansatte

• Afdelinger • Faggrupper

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online