kraks vejviser 1994 realregister

ÅK

Ålholmhjemmet Plejehjem 778 Ålholmsskolen 771 Aalkjærsminde Plejehjem 2079 Ålsgarde Posthus 737 Ålsø Sogn 603 Ålum Sogn 1771 Ålykkeskolen 1015 Aaløkke Plejecentret 1533

Århus Valgmenighed 2499 Århus Venstre Vurderingskreds 2506

Aakirkeby Borgerforening 2416 Aakirkeby Hallerne 2417 Aakirkeby Kommunale Ungdomssko­ le 2418 Aakirkeby Kommune 2413 Aakirkeby Politistation 2417 Aakirkeby Postekspedition 2417 Aakirkeby 2416 Åkiærhallen 1989 Aakjærskolen 1984 Ål Sogn 202 Aalborg Advokatvagt 2420 Aalborg Arbejdsformidling 2422 Aalborg Brandstation 2425 Aalborg Domsogn 2437 Aalborg Erhvervsråd 2426 Aalborg Friluftsbad 2448 Aalborg Friskole 2445 Aalborg Godsterminal 2434 Aalborg Handelsrejsendeforening 2439 Aalborg Handelsskole 2427 Aalborg Havn 2432 Aalborg Historiske Museum 2440 Aalborg Husmoderforenings Marthasko- le 2452 Aalborg Haandværkerforening 2439 Aalborg Industri- og Handelskam­ mer 2426 Aalborg Katedralskole 2431 Ålborg Kloster 2430 Aalborg Kommune 2418 Aalborg Kommunes Elforsyning 2431 Aalborg Kommunes Gasforsyning 2431 Aalborg Kommunes Vandforsy­ ning 2431 Aalborg Kommunes Varmeforsy­ ning 2431 Aalborg Kongres & Kultur Center 2438 Ålborg Kunstforening 2439 Ålborg Købmandsforening af 1879 2425 Aalborg Lufthavn 2439 Aalborg Marinemuseum 2440 Aalborg Nordre Vurderingskreds 2441 Aalborg Omnibus Selskab 2451 Aalborg Psykiatriske Sygehus 2448 Aalborg Retskreds, se Retten i Aal­ borg 2445 Aalborg Rutebilstation 2446 Aalborg Seminarium 2446 Ålborg Socialpædagogiske Seminari­ um 2446 Aalborg Sportshøjskole 2434 Aalborg Stadion 2448 Aalborg Station 2434 Ålborg Stiftskasserer 2434 Ålborg Studenterkursus 2431 Aalborg Sygehus 2449 Aalborg Symfoniorkester 2438 Aalborg Søndre Vurderingskreds 2441 Aalborg Teater 2450 Aalborg Tennishal 2448 Aalborg Toldregistrering af Bilgods m.v. 2450 Aalborg Turistbureau, se Turistforening, Aalborg 2452 Aalborg Universitetsbibliotek 2424 Aalborg Universitetscenter-AUC 2432 Aalborg Vestre Vurderingskreds 2441 Aalborg Væddeløbsbane 2448 Aalborg Østre Vurderingskreds 2441 Aalborghus Gymnasium 2432 Aalborghus Slot 2447 Aalborgskolen i Nordjyllands Amt 2447 Ålbæk Bibliotek 1962 Ålbæk Gammel Skole Plejehjem 554 Aalbæk Idrætsanlæg 1966 Ålbæk Postekspedition 1965 Ålbæk Skole 1963 Aalbæk Turistbureau 1967 Aale-Bo Plejehjem 2260 Åle Skole 2258 Aale Sogn 2259 Aa,estrup Bibliotek 2457 Aalestrup Erhvervsforskole 2458 Aalestrup Erhvervskontor 2458 Aalestrup Friluftsbad 2460 Aalestrup Handelstandsforening 2457 Aalestrup Kommunale Ungdomssko­ le 2461 Aalestrup Kommune 2456 Aalestrup Lokalhistoriske Arkiv, se Lokal­ historisk Arkiv Aalestrup 2457 Aalestrup Politistation 2460 Aalestrup Postkontor 2460 Aalestrup Realskole 2460 Aalestrup Retskreds, se Retten i Aale­ strup 2460 Aalestrup Vandværk l/S 2458 Aalestrup Varmeforsyning 2458 Aalestrup Vurderingskreds, se Møldrup- Aalestrup Vurderingskreds 2459 Aalestrupegnens Uddannelsescenter, se UFA Uddannelsescentret for Aalestru- pegnen 2461 Aalestruphallen 2460 Aalholm Automobil Museum 1654 Ålholm Kirke 1257 Ålholm Skole 1208 Ålholm sogn, se Ålholm Kirke 1257 Aalholmhjemmet 1370 Aalestrup Skole 2458 Aalestrup Sogn 2459 Aalborg Politistation 2443 Aalborg Postkontor 2443 Aalborg Postkreds 2443

Årre Bibliotek 713 Arre Postekspedition 714 Årre Skole 714 Årre Sogn 714 Aars Advokatvagt 2529 Aars Arbejdsformidling 2529 Aars Bibliotek 2529 Aars Dommerkontor 2533 Aars Elforsyning 2531

Åløkkeparken 239 Åløkkeskolen 1725 Åmarken Station 887 Åmoseskolen 752 Åndsvagesagens Venner 2319 Årby Plejehjem 984 Årby Plejehiems Beskyttede Boliger 984

Aars Fjernvarmeforsyning 2531 Aars Handelsgymnasium 2532 Aars Handelsstandsforening 2530 Aars Kommunale Musikskole 2531 Aars Kommunale Ungdomsskole 2534 Aars Kommune 2528 Aars Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, se Lokalhistorisk Arkiv for Aars Kom­ mune 2529 Aars Skole 2531 Aars Sogn 2532 Aars Stadion 2534 Aars Svømmehal og Friluftsbad 2534 Aars Tekniske Skole 2530 Aars Turistbureau 2534 Aars Vurderingskreds, se Farsø-Aars Vurderingskreds 376 Årsbjerg Idrætscenter 637 Årslev Ådvokatvagt 2536 Årslev Bibliotek 2537 Årslev Erhvervs- og Beskæftigelsesud­ valg 2536 ■> Årslev Erhvervsråd 2537 Årslev Kommunale Musikskole 2538 Årslev Kommunale Ungdomssko­ le 2539 Årslev Kommune 2535 Årslev Landspoliti, se Landspolitiet i Års­ lev 2539 Årslev Sogn 1811,2176 Årslev Station 2538 Årslev Vurderingskreds, se Broby-Tom- merup-Årslev Vurderingskreds 2223 Aarup Handelsstandsforening 2541 Aarup Kommunale Ungdomssko­ le 2543 Aarup Kommune 2539 Aarup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, se Lokalhistorisk Arkiv for Aarup Kom­ mune 2541 Årup Politistation 2542 Årup Sogn 2542 Aarup Station 2542 Aarup Vurderingskreds, se Glamsbjerg- Vissenbjerg-Aarup Vurderings­ kreds 2355 Aaruphallen 2543 Aarupskolen 2542 Årø Færgefart 655 Aarøsund-Aarø ruten, se Årø Færgef­ art 655 Aaskov Erhvervsforening 2545 Åskov Kommunale Ungdomssko­ le 2547 Aaskov Kommune 2543 Aaskov Kunstforening 2546 Aaskov Lokalhistoriske Arkiv 2544 Åsted Friskole 2098 Åsted Sogn 472, 2097 Åstedparkens Ældrecenter 1997 As UngdomsgårS 2199 Åsen Plejehjem 1665 Aars Politistation 2533 Aars Postkontor 2533 Aars Rutebilstation 2534 Aarup Bibliotek 2541 Aarup Boldbaner 2543 Aarup Erhvervsråd 2541 Aarup Fritidscenter 2543

Årby Skole 981 Årby Sogn 982 Årestrup Skole 2089 Årestrup Sogn 2090

Århus 1 Postekspedition 2510 Århus 2 Postekspedition 2510 Århus 3 Postekspedition 2510 Århus 4 Postekspedition 2510 Århus 8 Postekspedition 2510 Århus 1900's Tennisanlæg 2516 Århus Advokatvagt 2464 Århus Akademi 2487 Århus Amt 101 Århus Amts Voksenpædagogisk Cen­ ter 2525 Århus Amtssygehus 2518 Århus Arbejdsformidling 2467 Århus Bowling Center 2516 Århus Brandstation 2475 Århus børneasyl, se Arveprinsesse Caro­ lines Børneasyl i Århus 2475 Århus City Vurderingskreds 2506 Århus Golf Club 2516 Århus Golfklub 2516 Aarhus Handels- og Industrifor­ ening 2475 Århus Havn 2487 Århus HF-Center 2487 Århus Hovedbanegård 2492 Århus Husholdningsskole 2481 Aarhus Haandværkerforening 2501 Århus Idrætspark 2516 Århus Indre Vurderingskreds 2506 Århus-Kalundborg Ruten, se Færgefarten Århus-Kalundborg 2486 Århus Katedralskole 2487 Århus Kommunale Værker 2486 Århus Kommune 2461 Århus Kommunehospital 2519 Århus Kommunes Ernvervsafde- ling 2476 Århus Kommunes Hovedbibliotek 2471 Aarhus Kristne Studenterbevægelse, (AKS) 2493 Århus Cykelbane 2516 Århus Domsogn 2498 Århus Folkemusikskole 2486 Aarhus Forskerpark A/S 2503 Århus Friskole 2511 Århus Fællesseminarium 2512 Århus Kunstakademi 2488 Århus Kunstbygning 2505 Århus Kunstforening af 1847 2501 Århus Købmandsskole 2481, 2482, 2482, 2482 Århus Lawn Tennis Selskab 2516 Århus Lokalhistoriske Samling 2469 Århus Lufthavn, Tirstrup 1570 Århus Lærerhøjskole, se Danmarks Læ- rerhøjskole i Århus 2487 Århus Marthakursus 2524 Århus Maskinmesterskole 2482 Århus Nord Postkontor 2510 Århus Nordre Vurderingskreds 2506 Århus Offentlige Slagtehus og Kvæg­ torv 2527 Aarhus og Omegns Købmandsforening af 1887 2475 Århus Pensionist- og Efterlønnerværk- stedet 2527 Århus Pensionistsamråd, Langenæscen­ tret, se Langenæscentret Århus Pensio­ nistsamråd 2525 Århus Politi 2508 Århus Postkreds 2510 Århus Retshjælp 2464 Århus Retskreds, se Retten i Århus 2512 Århus Ridehal 2516 Århus-Risskov Vurderingskreds 2506 Århus Rytmisk Musikforening 2501 Århus SKøjtehal 2517 Århus Socialpædagogiske Seminari­ um 2488 Århus Sporveje 2522 Århus Statsamt 103 Århus Statsbibliotek, se Statsbiblioteket i Århus 2471 Århus Statsgymnasium 2487 Aarhus Symfoniorkester 2499 Århus Søndre og Samsø Vurderings­ kreds 1935 ‘ Aarhus Teater 2521 Århus Teknikum Ingeniørhøjsko­ len 2489 Århus Teknisk Skole 2482 Aarhus Tekniske Bibliotek 2472 Århus Universitet 2489 Aarhus Studenter-Sangere 2499 Århus Svømme Stadion 2517 Århus Svømmehal 2517 ~~

s

Aastrup Plejehjem 2085 Åstrup Skole 502, 853 Aastrup Sogn 2084 Åstrup Sogn 504, 656, 854 Åstrup Sognearkiv 852 Aastruplund Center 855 Åsum Sogn 1733 Åvang 965 Åvangsskolen 622,1913

Tallene efter indeksordene henviser til spaltenummer

2870

2871

2869

2872

Made with FlippingBook Annual report