kraks vejviser 1991 gaderegister A-K

copyright © Kraks Forlag AS Kort, tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke efter- gøres uden tilladelse fra Kraks Forlag AS. Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret form, over­ sættelse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneret­ ten vil medføre retsforfølgning.

KRAKS VEJVISER FOR KØBENHAVN OG OMEGN 1991 Satsleverandører: Dansk EDB Satscentrum A/S, thiagraf datatype as Trykning: Jydsk Centraltrykkeri A/S Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn A/S, Skive Omslagsdesign: Kjeld Brandt

EUROPEANASSOCIATIONOFDIRECTORYPUBLISHERSAND ($ADP SCANDINAVIANASSOCIATIONOFDIRECTORYPUBLISHERS

MEDLEMAF

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online