kraks vejviser 1985 gaderegister A-K

Vor København og omegn

Gader, veje, pladser, ejendomme, ejere, lejere Område se kortskitsen side 1. Gaderegister postdistrikt, sogn, valgkreds, politikreds, kommune; for Københavns kommune tillige kvarter, A- og B-rodekontor, bistands- og pensionskontor, sygesikringskontor Husregister 10.460 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf 7.974 gader m.v. tillige med oplysninger om ejendomme, be­ boere og visse gadenavnes oprindelse 300 kortskitser over vigtigere gader med nærmeste omegn Ejendomme bygningsfredning; i København og Frederiks­ berg matrikelnr., ejendomsværdi, grundvær­ di (kontantværdi), ejere 592.500 virksomheder, institutioner, private husstande

navn, branche eller stilling, telefon Omfatter alle telefonabonnenter

Kort over København og omegn findes foran Indledning til Gaderegistret findes på siderne 2 -6 Vejledning i Husregistrets brug findes på næste side

KRAK

Made with FlippingBook Learn more on our blog