kraks vejviser 1983 gaderegister A-K

F

Vor København og omegn Gader, veje, pladser, ejendomme, ejere, lejere Område se kortskitsen side 1. ==? Gaderegister postdistrikt, sogn, valgkreds, politikreds, kommune; for - Kobenhavns kommune tillige kvarter, A- og B-rodekontor, bistands- og pensionskontor, sygesikringskontor

L

i

Husregister 10.415 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf 7.914 gader m.v. tillige med oplysninger om ejendomme, beboere og visse gadenavnes oprindelse 300 kortskitser over vigtigere gader med nærmeste omegn Ejendomme bygningsfredning; i København og Frederiksberg matri- kelnr., ejendomsværdi, grundværdi (kontantværdier), ejere 500.000 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon o Omfatter alle telefonabonnenter

i

▲ ▲ ▲ KRAK

Kort over København og omegn findes foran Indledning til Gaderegistret findes på siderne 2—6 Vejledning i Husregistrets brug findes på næste side

Made with FlippingBook - Online magazine maker