kraks vejviser 1982 gaderegister A-K

Por København og omegn Gader, veje, pladser, ejendomme, ejere, lejere Område se kortskitsen side 1. Gaderegister

postdistrikt, sogn, valgkreds, politikreds, kommune; for Kobenhavns kommune tillige kvarter, A- og B-rodekontor, bistands- og pensionskontor, sygesikringskontor Husregister 10.390 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf 7.900 gader m.v. tillige med oplysninger om ejendomme, beboere og visse gadenavnes oprindelse 300 kortskitser over vigtigere gader med nærmeste omegn Ejendomme bygningsfredning; i København og Frederiksberg matri- kelnr., ejendomsværdi, grundværdi (kontantværdier), ejere 500.000 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon

Omfatter alle telefonabonnenter

▲ ▲ A KRAK

Kort over København og omegn findes foran Indledning til Gaderegistret findes på siderne 2—6 Vejledning i Husregistrets brug findes på næste side

Made with FlippingBook flipbook maker