kraks vejviser 1981 realregistre

-

I

KRAK - for bedre kommunikation og information

Kraks Vejviser 1981 Pris komplet kr. 610,00. 1. Fagbog for Danmark Færøerne og Grønland

KRAKS KORTBØGER - bruges af folk, der ikke har tid til at køre forkert Kraks Kort over København og omegn 1981 62 tydelige bydelskort i smukke farver. Kortbogen dækker fra Snekkersten mod nord til Jersie mod syd. Hedehusene og Ølstykke er de vestligste om­ råder. Kortbogen indeholder endvidere Sjællands­ kort samt kort over nabobyerne Frederikssund, Helsingør, Hillerød, Køge og Roskilde + over­ sigtskort over Helsingborg, Landskrona, Malmø og Skåne. Stort trafikkort med buslinier og stort centrumkort. Gadefortegnelsen omfatter 14.000

er oversigtskort over Odense, Ålborg og Århus. Redaktionen har tilstræbt at få yderdistrikterne i de enkelte byer med i videst muligt omfang. Udover gade- og navnefortegnelser gives der for hver by oplysninger fortrinsvis af turistmæssig ka­ rakter. Bøgerne indeholder endvidere vejlængde­ tabeller, indenrigsfærgeruter (også de mindre) med telefonnumre. Større Gårde og Skove Bogen om det større landbrug. Oplysninger om ejer, bestyrer, ejendomsværdi, areal, bygnings­ fredning, postadresse og telefon. 3600 større går­ de, godser og skovdistrikter er medtaget i bogens alfabetisk ordnede hovedregister. Desuden findes et Amtsregister samt et Navneregister. Pris kr. 46,65 Kraks Blå Bog 1980 Korte biografiske oplysninger om næsten 8.000 fremtrædende danske, repræsenterende alle om­ råder af vort samfund. - En bog, hvori man forbløf­ fende ofte finder netop det menneske, man gerne vil vide noget om: alder, herkomst, teoretisk/prak- tisk uddannelse, karriere, udgivne værker etc. Priskr. 301,35 Kraks Lomme-Vejviser 1979 Den hurtigste vejviser for alle, der er kendt med de vigtigste færdselsårer i Storkøbenhavn. 10.000 stedangivelser - eet opslag er nok. Postnumre for alle gader, veje og pladser. . Pris kr. 35,50 (De anførte priser inkluderer 22% moms).

65.000 virksomheder ordnet under 2.500 overskrif­ ter. Indeks omfattende 35.000 stikord til Fagbo­ gens overskrifter og annoncer. Pris kr. 117,10 2. Navnebog for Danmark 65.000 virksomheder i alfabetisk orden (Landsregi­ ster). Firmanavn, postadresse, telefon, telex, bank­ forbindelse, antal ansatte, samt (under opbyg­ ning) direktion eller indehaver, indkøbs- og salgs­ chef. Henvisningertil virksomhedernes optagelser i fagbogen. Pris kr. 68,30 3. Firmaregistrering for Danmark Uddrag af Aktieselskabs-,Forsikrings-og Handels­ registrene vedrørende 70.000 virksomheder. Inde­ havere, bestyrelse, direktion, tegningsret, prokura­ forhold og aktiekapital. Pris kr. 68,30 4. Realregistre for Danmark. Bykort Offentlige myndigheder - Organisationer - For­ eninger - Institutioner etc. Kort med gadeforteg­ nelser over 62 Danske byer. Pris kr. 68,30 5. Vejviser for København og omegn 1. halvbind A-K: Kort over København og omegn. Gaderegister: 7600 gaders administrative tilhørs­ forhold. Husregister: Gadenavne A-K. 2. halvbind L-Å: Husregister: Gadenavne L-Å. Pris kr. 288,00 ▲ A ▲

henvisninger. Pris kr. 47,50 Kraks lille Københavnskort

Et københavnskort, der kan være i tasken eller i lommen. Dejlige tydelige farvekort (32 sider) med tilhørende gadefortegnelse og en ret stor område­ dækning fra Lyngby/Klampenborg til Hvidovre/Ka- strup og mod vest medtages Skovlunde, Glostrup og Brøndbyvester. Pris kr. 20,25

Kraks Bykort 1 39 byer i Jylland. Pris kr. 64,90 Kraks Bykort 2 26 byer på Øerne. Pris kr. 43,40

Kortene er trykt i 4 farver. De er udarbejdet efter materiale modtaget fra de pågældende byer. Der

KRAK

Fås hos boghandlerne og hos KRAK, Nytorv 17,1450 Kbh. K. 01-120308

Made with FlippingBook HTML5