kraks vejviser 1981 realregistre

KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET LÆSESALEN Kultorvet 2 1175 København K

Regeringsomdannelse Efter trykningen af Realregistrene har statsminister Anker Jørgensen den 20. januar 1981 omdannet sin regering, der herefter fik denne sammensætning:

ArbejdsministerSvend Auken Boligminister Erling Olsen Energiminister Poul Nielson Indenrigsminister Henning Rasmussen Miljøminister Erik Holst Minister for skatter og afgifter Mogens Lykketoft Justitsminister Ole Espersen Landbrugsminister Bjørn Rømer Westh Fiskeriminister Karl Hjortnæs Kirkeminister og minister for Grønland Tove Lindbo Larsen

Statsminister Anker Jørgensen Udenrigsminister Kjeld Olesen FinansministerSvend Jakobsen Økonomiminister Ivar Nørgaard industriminister Erling Jensen Socialminister Ritt Bjerregaard Minister for offentlige arbejder Jens Risgaard Knudsen Undervisningsminister Dorte Bennedsen Minister for kulturelle anliggender og minister for nordiske anliggender Lise Østergaard Forsvarsminister Poul Søgaard

Tidligere landbrugs- og fiskerimister Poul Dalsager har afløst Finn Gundelach som kommissær i EF.

Made with FlippingBook HTML5