kraks vejviser 1981 gaderegister A-K

i t

!

Gaderegister og Husregister ■for København og omegn

1

Gader, veje, pladser, ejendomme, ejere, lejere Område se kortskitsen side 1. Gaderegister postdistrikt, sogn, valgkreds, politikreds, kommune; for Kobenhavns kommune tillige kvarter, A- og B-rodekontor, bistands- og pensionskontor, sygesikringskontor

Husregister 10.340 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf

7.875 gader m.v. tillige med oplysninger om ejendomme, beboere og visse gadenavnes oprindelse 300 kortskitser over vigtigere gader med nærmeste omegn Ejendomme bygningsfredning; i København og Frederiksberg matri- kelnr., ejendomsværdi, grundværdi, ejere

500.000 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon

Omfatter alle telefonabonnenter

Kort over København og omegn findes foran indledning til Gaderegistret findes på siderne 2—6 Vejledning i Husregistrets brug findes på næste side

KRAK

Made with FlippingBook Annual report