kraks vejviser 1980 gaderegister A-K

Vejledning i biugen nf Husregistret Rækkefølgen er alfabetisk. Er stednavnet sammensat af flere ord, bestemmes række­ følgen af første ord, f. eks. Store Kongensgade under S. Indgår en persons fornavn og efternavn i stednavnet, bestemmer fornavnet således rækkefølgen, f. eks. Peder Skrams Gade under P. Indgår forbogstaver og efternavn i stednavnet, bestemmer efternavnet rækkefølgen, f. eks. H C Andersens Boulevard under A. Gadenavne mærket med stjerne ligger uden for Husregistrets område (kortskitsen side 1), men inden for det område, der dækkes af kortene over København og omegn foran i bogen. Om disse gader gives oplysning om postdistrikt, postnr. og henvisninger til kor­ tene, men ikke de øvrige Husregisteroplysninger. Korthenvisningernes første tal er nummeret på kortet i kortafdelingen foran. Den føl­ gende tal- og bogstavbetegnelse angiver det kvadrat på kortet, hvor gaden findes. O Kortskitserne over vigtigere gader omfatter tillige alle tilstødende gader og nogle af disses sidegader, hjørneejendommene er forsynet med husnummer.

Matrikelnummer. Kvarterets navn kan findes i Gaderegistret.

Ejendomsværdien (E) og grundværdien (G) er det ved 16. almindelige vurdering pr. 1. april 1977 ansatte beløb (i 1000 kr.).

Ejerens navn er anført i parentes. Såfremt en ejendom er helt eller delvis udlagt som ejerlejligheder, er dette anført i parentes.

Made with FlippingBook Annual report