kraks vejviser 1977 gaderegister A-K

Gaderegister og Husregister for København og omegn

Gader, veje, pladser, ejendomme, ejere, lejere Område se kortskitsen side 1. Gaderegister postdistrikt, sogn, valgkreds, politikreds, kommune; for Københavns kommune tillige kvarter, rodekontor, bi­ stands- og pensionskontor, sygesikringskontor Husregister 9.865 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf 7.588 gader m.v. tillige med oplysninger om ejendomme, beboere og visse gadenavnes oprindelse 300 kortskitser over vigtigere gader med nærmeste omegn Ejendomme bygningsfredning; i København og Frederiksberg matri- kelnr., ejendomsværdi, grundværdi, ejere

500.000 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon

Omfatter alle telefonabonnenter

▲ A ▲

Kort over København og omegn findes foran Indledning til Gaderegistret findes på siderne 2—6 Vejledning i Husregistrets brug findes på næste side

KRAK

AkWiLiX..

Made with FlippingBook flipbook maker