kraks vejviser 1975 realregister

BRUG KRAK hurtig sikker information

KRAKS VEJVISER indeholder en uendelig mængde oplysninger samlet i et logisk opbygget værk anerkendt over hele landet for pålidelighed. Uundværlig håndbog for det danske erhvervsliv, for stats- og kommunale institutioner og for store dele af det danske samfund. Bind 1, 1A og 2 danner tilsammen: Kraks Industri- og Handelsvejviser for Danmark, mens bind 3 dækker Storkøbenhavn: Kraks Gade- og Husvejviser for København og Omegn. Pris komplet (inkl. 15% moms) kr. 304,75 Pris bind 1 (Fagbog) + bind 1A (Firmaregistrering) kr. 92,00 Pris bind 2 (Navnebog) kr. 63,25 Pris bind 3 (Adressebog) kr. 149,50

Grundlagt 1770

KRAKS BLÅ BOG

EXPORT DIRECTORY OF DENMARK

Biografisk håndbog med nøjagtige oplysninger om 7398 nulevende dan­ ske mænd og kvinder, der i særlig grad præger udviklingen i dag. Til hver udgave udarbej­ des biografierne i samarbejde med de op­ tagne. Bogen sikres herved så aktuelle og autentiske oplysninger, som det overhovedet er muligt at bringe i bogform. 1974-udgaven udkom i september 1974, pris kr. 166,—. 1975-udgaven udkommer medio juni 1975.

Danmarks officielle eksportkalender udgivet af Kraks Legat i samarbejde med udenrigsministeriets handelsafdeling. Bogen udsendes gratis over hele verden til de danske repræsentationer, landenes handels- og industriorganisationer, handelskamre, større firmaer etc. - Om optagelse kontakt Krak.

K R A K SO ® KORT OVER KØBENHAVN OG OMEGN De nytegnede detailkort er inddelt efter ny koordinat plan. Hvert opslag kortlægger et område på 3'A km nord/syd og 5 km i øst-/vestlig retning. Samtlige kort vender korrekt nord/syd og er forsynet med 5 mm overlapning mod nord og vest. Målestok 1:17.500 med Citykort i stor målestok. 500 m mellem kvadratnettets linier letter afstands­ bedømmelsen.

KRAKS KORT OVER 55 DANSKE BYER

Nyt stort bogformat med 56 detail­ kort i farver. Pris kr. 23,-

KRAKQ LOMME-VEJVISER Den hurtigste Vejviser for alle, der er kendt med de vigtigste færdselsårer i Storkøbenhavn.

STØRRE GÅRDE OG SKOVE

Fortegnelse over ca. 3100 større gårde, godser og skov­ distrikter med en række oplysninger om ejer­ forhold, bestyrer, ejen­

10.000 praktiske sted­ angivelser - eet opslag er nok. Postnumre for alle gader, veje og pladser. 1975-udgaven kr. 17,50

domsværdi, areal, bygningsfredning, adresse og telefon.

1975-udgaven kr. 30,-

Fås i alle boglader og hos Krak, Nytorv 17, 1450 København K. (01) 12 03 08

Made with FlippingBook flipbook maker