kraks vejviser 1972 realregister

Realregistre for Danmark

f ■-■di

Landets og kommunernes styre og administration, erhvervenes organisatio­ ner, penge- og kreditinstitutter, foreninger m. v.

V,

Stikord til realregistrene (gule blade)

i '

Realregister for København og omegn (hovedstadsområdet) herunder landsomfattende foreninger med hjemsted i provinsen

Realregistre for 13 amter

Realregistre for 255 kommuner (uden for hovedstadsområdet)

Købstads- og sognekommunerne med henvisning til primærkommunerne

Realregistre for Færøerne og Grønland findes på grønne blade i 1. bind.

Danmarks ambassader, konsulater m.v. i udlandet findes i 1. bind under Udlandet.

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

i

Made with FlippingBook flipbook maker