kraks vejviser 1970 handelskalender

Hans H olck 1728-1783

Thorvald Krak 1830-1908

Ove Krak 1862-1923

V E J V I S E R E N S

V E J

S I D E N

Å R E T

1 7 7 0

1770 udgiver Hans Holck den første Vejviser for København 1862 overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vejviseren 1898 indtræder hans søn dr. Ove Krak i den daglige ledelse 1905 udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark 1923 afgår Ove Krak ved døden og testamenterer Vejviseren og forlagets øvrige publikationer til en selvejende institution Kraks Legat 1970 udkom den 108. udgave af Vejviseren under navnet Krak

G R U N D L A G T 1 770 - 20 1. Å R G A N G

KRAK

NYTORV 17 1450 KØ B E N HAVN K TELE FON (01) 12 03 08

EUROPEAN ASSOCIATION OF DIRECTORY PUBLISHERS

MEDLEM AF THE

Made with FlippingBook Online newsletter