kraks vejviser 1969 realregister

Reolregistie for Danmark

Landets styre og administration, erhvervenes organisationer, penge- og kreditinstitutter, foreninger m. v.

Stikord til realregistrene (gule blade)

Realregistre for Danmark 174 realregistre: København (hovedstadsområdet) og 173 byer.

Folketing, regering, kommunalbestyrelser, amtsråd. Statens og hovedstadskommunernes administration, kommissioner, råd, udvalg, kontorer, institutioner. Biblioteker, hospitaler, kirker, museer, retsvæsen, skoler, højere læreanstalter. Foreninger og organisationer. Fonds og legater. Ambassader, gesandtskaber og konsulater i Danmark. Pengeinstitutter, realkredit, forsikring. Posttakster. Statistiske data. Artikler om adoption, anmeldelse til folkeregistrene, begravelse og ligbrænding, dåb, firmaanmeldelse, fødsel, førerbevis, lægehjælp, navneforandring, pas, radio- og fjern­ synsafgift m. m.

Kommunefortegnelsen Sognekommunerne med postadresser, postnr., telefonnr., indbyggertal, amt eller amts­ rådskreds, retskreds, politikreds, vurderingskreds.

Realregistre for Færøerne og Grønland findes på grønne blade i 1. bind.

Danmarks ambassader, konsulater m.v. i udlandet findes i 1. bind under Udlandet.

KRAK

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online