kraks vejviser 1969 handelskalender

Hans Holck 172&-1783

Thorvald Krak 1830-1908

Ove Krak 1862-1923

V E J V I S E R E N S

V E J

S I D E N

Å R E T

1 7 7 0

1770 udgiver Hans Holck den første Vejviser for København 1862 overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vejviseren 1898 indtræder hans søn dr. Ove Krak i den daglige ledelse 1905 udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark 1923 afgår Ove Krak ved døden og testamenterer Vejviseren og forlagets øvrige publikationer til en selvejende institution Kraks Legat 1969 udkom den 107. udgave af Vejviseren under navnet Krak

G R U N D L A G T 1 7 7 0 - 20 0. A R G A N G

KRAK

NYTORV 17 • 1450 KØB EN HAVN K • TE LE FON (01) 12 03 08

Made with FlippingBook flipbook maker