kraks vejviser 1967 provinsregister

VEJVISERENS 1. bind (INDUSTRI- og HANDELS ­ KALENDER FOR DANMARK) indeholder: Afd.: Emneliste - I: Realregister - II: Fagregister m. Indeks - Ill: Firmaregister - IV: Udlandet: Ambassader m. m. Finland, Norge og Sverige

3. bind (ADRESSEBOG FOR KØBENHAVN OG OMEGN) indeholder: Afd. VII: Kort over København og omegn: Oversigtskort og 37 detailkort - VIII: Gaderegister for København og omegn Husregister for København og omegn

2. bind (NAVNEBOG FOR DANMARK) indeholder: Afd. V: Navneregister for København og omegn - VI: Provinsregister: Byregistre: Realregistre Erhvervsvirksomheder Privatadresser Kommunefortegnelse

AFDELING VI

PROVINSREGISTER A. Byregistre med realregistre og erhvervsvirksomheder omfatter 178 byer samt Fanø og Samsø, jfr. fortegnelsen på denne kartons bagside. Realregister ved hver by med oplysninger om stedlige myndigheder, insti ­ tutioner, foreninger og statistiske data. Erhvervsvirksomheder med angivelse af de overskrifter i afd. II Fagregister, hvorunder de tillige er optaget. Virksomheder uden for byerne er alene optaget i Fagregistret (og evt. i afd. Ill Firmaregistret). Bykort ved 54 større byer. B. Privatadresser Specialregister for vigtige adresser i provinsen. 24.000 personer med oplysninger om stilling, titler, danske ordensdekoratio ­ ner, adresse og telefon. C. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og flækker. 3. Sognekommuner. Grænsen mellem Provinsregistrets og de københavnske registres område er vist på planen side 3001. Landsnummerfortegnelse over telefoncentraler med områdenummer, cen ­ tralkaldenummer og vejledning findes i de gule blade foran i l.bind.

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online