kraks vejviser 1966 navnebog

1770 udgiver Hans Holck den første Vejviser for København 1862 overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vejviseren 1898 indtræder hans søn dr. Ove Krak i den daglige ledelse 1905 udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark 1923 afgår Ove Krak ved døden og testamenterer Vejviseren og forlagets øvrige publikationer til en selvejende institution Kraks Legat 1966 udkom den 104. udgave af Vejviseren under navnet Krak

G R U N D L A G T 1 7 7 0 - 1 9 7 . Å R G A N G

N Y T O R V 17 • K O B E N H A V N K TLF . (01) 13 (CE) 3 0 8

Made with FlippingBook - Online catalogs