kraks vejviser 1964 navneregister

IH - 1893

SCHR-SCHU

NAVNE-REG. f. KØBENHAVN OG OMEGN

Schulstad - SCHULSTAD & LUDVIGSENS BRØD ­ FABRIKER A/S Hovedkontor Ryesg. 2-7 [N] A »C 2300 Amager afd. Strandlodsv. 13 [S] A »SU 7300 Heimdalsg. afd. Heimddlsg. 41 [N] A »ÆG 6131 Ryesg. afd. Ryesg. 27 [N] A »C 2300 - Hilmar Disp. Jacobys A. 16S [V] A EV 821 - Edith Frue Esplanaden 5t [K] A C 6012 - E Frk. Nybrov. 333 [ Ly] 88 18 02 - Axel &. Co. Gross. Grundtvigs Sidev.3 [V] A VE 8935 Schultz [Se endv. Schulz] - Kirst. Adjunkt frue Thorvaldsensv. 9® [V] - Inger Afd. chef Dannevirkeg. 16 m [V] VE 5642y - Kjeld Afd. chef Ny Ordr. Sideallé 7n [Chl] A OR 8488 - Arne Afd. leder Vinkelager 361 [Van] 7130 80 - Hans Aa. Afd. leder Thorvaldsensv. 75 [V] - Henn. Afd. leder Sydkærsv. 90 [Hv] A 78 10 04 - S Antikv. bogh. Langdraget 13ll [Van] A 71 09 14 - Knud Arkitekt Holmbladsvænget 12 l* [S] A AS4178 - N Arkitekt Tvedvangen 2 [Heri] 91 26 70 - Inger Assist, frk. Falkoner A. 88U [F] A NO 3107 - Mog. Assurand. Smakkegrdv. 1671 [Ge] GE 8501 - Tove Balletdanserinde Ilellerupv. 51 CH [Hel] A HE 2155 - R Bankfuldm. Colbjørnsensv. 10 [Nær] A 8011 90 - Sv. Aa. Best. Nansensg. 69m [K] A PA 9353 - Kn. Biscuitfb. Vindestr.3 [Ge] A GE 6937 - Preben Blik. slgm. g-& vandm. La Cours V. 16S [F] FA 4520 - J H SCHULTZ BOGBINDERI A/S Niels Juels G. 10 [KJ A *C 1195 - J H SCHULTZ BOGHANDEL A/S Havneg. 15 [K] A *C 1195 - Svend Boghdl. Ryesg. 40 A [0] A NO 6886 Bp. Vbrog. 27IV [V] A VE 2564x - J H SCHULTZ UNIVERSITETS BOGTRYKKERI A/S Niels Juels G. 12 [KJ A *C 1195 - Erik Civilforsv. dir. RI, Blidahpark 101 [Hel] HE 2466 - Fr. Civiling. [F C Schultz & Co. ] Slotsalléen 17 [Kip] A OR 1213 & OR 7750 - Hans Civiling. IL D. Milanov. 31 [S] A SU 4966 - H C A Civiling. Frenderupv. 12 [Vir] A 85 20 12 - J C Civiling. Bispeparken 11U [NV] ATA 8646 v - Tage Civiling. [DachemaJ Sla^elseg. 7 II [0] ØB 5808 ■ C Civ, overbetj. Hellasv. 20 [S] 55 45 20 - E V Dameskr. Kirkebjerg A. 47 [Van] 71 84 31 - Gorki Dir. sekr. cand. polit. Furesøv. 58 [Vir] 84 87 49 - Hans Direktør Sauntesv. 25 [Ge] A GE 4698 - Hans Direktør Ein. Holbølls V. 12 [Chl] A HE 5020 - Jørg.Direktør Engv. 45 [Ru Kyst] 86 36 03 - Otto Direktør EUebækv. 65 [Ge] - Sigurd Direktør RI. S-Fasanv.61s [F ) GO 8402 - Carl Disp. Maglekrogen 4 [Sø] A 69 10 65 - Carl Fabr. Maltag. 32

Schultz - Sv. Gross. [Andersen & Schultz] Egebækv. 107 [Nær] 80 00 88 - Vagn Gross. Ly. Hovedg. 57D [Ly] 87 47 94 Bp. Ly. Hovedg. 26 A ll [Ly] 87 47 93 - Ejner Impresario Fredensv. 9 [Chl] OR 4651 - F C & Co. Ing. & entrepr. Slotsalléen 17 [Kip] A OR 1213 & OR 7750 - T Insp. Agerkær 13*>H [Val] A 75 12 33 - G Instruktør Glmosev. 113 [Ly] 98 26 17 - Emmy Kasserer Alandsg. 1811 [S] A SU 7686 - Svend S Komponist Vilvordev. 37 [Chl] A OR 561 - R Kone, sangerinde frk. Vigersl. A.82S [Val] A heml. nr. - V Konservator DM. FM. Langelandsv. 18 [F] A FA 1252y - Henn. Konsulent Abrinken 47 [Vir] A 85 12 06 - Arne Kt. chef H. D. Havdrupv. 99 [Br] A BE 7348 - Poul Kt.chef Bøgevang 15 [Vir] A 84 62 55 - Asta Ring Kunstmal. inde S-Fasanv. 61s [F] A GO 8402 - Reinh. Kunstmal. Borups A. 272IV [NV] 34 38 07 - Gustav OTIara Købmd. Holbergsg. 6 [K] A C 5679 Bp. Tietgensg. 66U [V] A VE 586611 - Henn. Lædervh. Ambrog. 96 [S] A SU 4573 Bp. Maglebo 121 [Ka] A 50 17 43 - Jeppe Læge Stengrd. A. 181 [Sø] 69 20 88 - C H Manufakth. [Schultz Varehus] Nbrog. 189U [N] A ÆG 9367 - Herrn. W Maskinkons. Birkedommerv. 5S [NV] A ÆG 7713 - H Metalv.fb. Øselsg.25 [S] SU 6673 Bp. Skotlands PI. 6* [S] SU 6572v - Kirst. Holdt Operasang, inde v. D. kgl. Teater Vilvordev. 37 [Chl] A OR 561 - Arne C Overass. Skovløberv. IH [NV] - Sv. Overass. Strandboul. 132S [0] RY 764 lu - W K Overass. Valmuev. 111 [S] 55 77 58 - Aage Orsagf. N-Farimagsg. 9s [K] A PA 2027 - J Pakhusfmd. Bolandsv. 12S [0] RY 9438 - Else Pian. inde Bakkedal 13 [Hel] A GE 2770 - K fh. Postass. Sorgenfrig. 9S [N] A TA 4924v - Asg. Prok. cand. polit. Godthbv. 87" [F] GO 6004 - E Prok. Parcelv. 110 [Vir] 85 30 97 - Hedvig V Prok. Duev. 124 III [F] 34 27 69 “ Jørg. Præst res. kapellan v. Skt. Markus K. Thorvaldsensv. 9 W [V] A HI 2933 - F Rejseinsp. Søterrassen 11 [Ho] HO 146 - Kjeld Rekl. chef Kapervænget 15 [Drg] 5318 68 - Ebba Rekl. tegner Overg. o. V. 36* [K] A SU2761U - Georg Repr. Peter Bangs V. 1291 [F] A 71 39 56 - Tage Repr. Granparken 83 [Ly] 87 50 55 - R Salgschef H C Ørsteds V. 52A0 [V] 35 58 89 - Betty Sekr. frue Blegdv. 96A" [0] ØB 5351 - Ellen M Sekr. Marielystv. 5 m [F] 74 18 62 - Hedvig Sekr. frue Arresøg. 2U [N] NO 9719 - Inga Sekr. frue Ringkøbingg. 15* [0] A TR 3991 - E Skibsf. Løvgrdv. 33s [Vir] A 84 85 42 - Ax. Skuesp. Strandv. 112U [Hel] - Inga Skuesp. inde R.Dag Hammarskjlilds A.3lv [0] ØB 5390 - Else Slagterf. GI. Kongev. 39 [V] VE 8324 Bp. Joh. Kellers V. 63 <* [SV] EV 3772 - C C Slagterm. Gt. Kungev.39 [V] A VE 8324 - Erik Snedkerm. Hakonsv. 19 [Bags] 98 5932 Bp. Havdrupv. 98 [Van] 71 73 65 - Flemm. Sportsf. Niels Steensens V.48 1 [Ge] GE 6522 - Eva Raae Stadsbibltkar Medelbyv. 27 [Val] A 706261 - Vilhelm Sølvsm. H C Ørsteds V. 58 [V] 35 63 33 A 94 31 39 Bp. Sandbyv. 27S [Herl] A 94 36 84 Schultz-Jørgensen A Politiass. Estersv. 26 Cl [Hel] A HE 2138 Schultz-Larsen Jørg. Afd. leder dr. med. Erme- lundsv. 98 [Ge] GE 5266 Schultz-Lorentzen J Lrsagf. Ny Vesterg. 13 [Kl »CE 7746 - - Henn. Provst R. Højgrd-Vænge 19 [Bags] A 98 47 13 - - Sofie Provstinde Peter Bangs V. 8 [F] Schultz-Møller Zenta Massøse frue Kastaniev.9S [V] VE 1111 — Overlæge Hans Bogbinders A. 3 [S] *55 45 00 Bp. Kastaniev. 9 [V] VE 1111 Schultz -Nielsen Helge Fabr. [Omecan Plastic] Vinhaven 3" [Val] 30 30 44 Schultz -Pedersen Jørg. Civiløkonom II. A. Lyng- b/grdv. 23BS [Ly] 87 52 35 — C fh. Overtoldinsp. K. Stægers A. 21* [F] A GO 9057 Schultz-Petersen Kaj N F Ekspd.sekr. i finansmin. cand.polit. Fredeskovv. 11 [Ho] HO 3439 - - Jørg. Kapt.løjtn. H A Clausens V. 12S[Ge] A GE 482 - - Kn. Prok. Krogv. 35 [Vir] A 85 24 65 - Harry Tagpapdæk. Thyvej 9 [F] FA 5692 - Jens E Tandl. Vbrog. 143 [V] A VE 8010 Bp. Mynstersv. 12H [V] A heml. nr, - Edith Tegner 0. kildev.6 [Ge] A GE 3323 - Ida Tobaksh. Jyllingev. 18 [Van] 71 93 84 Bp. Mørk Hansens V.ll* [F] 71 52 05 - Poul Urmg. Skottegården 8 [Ka] A 50 59 10 - Ulla Viceskoleinsp. Søterrassen 1'1 [Ho] HO 146 Schultz-Hansen J Salgskons. Albrobuen 49 [Heri] 91 11 72 Schultz- Jensen E Smedem. Sdr. lundv. 197 [Heri]

Schrøder - Vilh. Overpakm. Kornagerv.22 [Ly] A 87 45 30 - Johan Orsagf. direktør R. V-Voldg. Ill [V] BY 7775 Bp. Dag Hammarskjdlds A. 33 ,v [0] ØB 6540 - Carl Personalechef Skåneg. 71* [S] A SU 5118 - Aa. Postm. Kildegrdvænget 38 [Hel] A GE 3854x - G Prok. Prinsesse Alexandrines A. 24 [Chi] A OR 69 - Kaj Prok. Sommerstedg. 17 tv [V] HI 2832 - Almar Red. Skolev. 261 [Ge] GE 6121 - JOrgen Red. Bredesvinget 8 [Vir] A 85 18 44 - Ole Red. Granholmen 10 [Hol A HO 2096 - P Red. Skt. Thomas A. 101* [V] A EV 4732 - Kn. Regissør v. Danm. radio Vitus Berings A. 2S [Kip] A OR 7061 - Kjeld Regnsk. chef Gentofteg.6 [Ge] A GE 7 88 - Niels Regnsk.chef Askevænget 7H [Vir] - Erik M Repr. Borgm. Godskesens Pl. 31 [F] - F W Repr. Backersv. 116 A [S] A AM 6970 - H Repr. Kvædev.91 [Vir] A 85 20 50 - Jan Repr. G rundt vigs v. 27 Al* [V] HI 2111 - H Revisor Mjøsensg.3l [S] A AM 3081 - S Morville Revisor ejd. mægl. GI. Kongev. 211 [V] EV 9864 - Aage Revisor Egelykkev. 15 [Van] 71 79 97 - Marie-Lucie Sagf. cand. jur. frue Classensg. 541 [0] A TR 5112 - Heinr. Salgschef Pile A. 19 B" [Fl A HI 1750 - Gerda Sangpæd. Dronningensg. 541 [K] A SU 67v - Brita Sekr. Jacobys A. 17 [V] - Gut P Sekr. Alandsg. 2511 [S] AM 2592 - O Serviceing. Adalsv. 65 s [F] 71 50 15 - II W Bloch Skibsf. Hesselvang 10 [Ilel] A IIE 5894 - L Jørgensen Skibsf. Australiensv. 311 [0] A RY 2560 - Svenø Slagterm. Frsundsv. 68J [NV] TA 32 40 Bp. Stenllllev. 10 [Br] 60 23 31 - Louis Sygepl. art. Finsensv. 44C® [F] GO 8092 - Valborg Sygepl. art. Smalleg. 28 [F] GO 4737 - Britta Birthe Tegner Bindeledet 261 [Bags] - Aa. Tegner Brøndbyøster T. 3211 [HvJ A 75 42 46 - Erna Transi. Bredesvinget 8 [Vir] A 85 18 44 - Jøfg. Tømrerm. Ellegrdv.391 [Gc] A GE 4615 - Per Underdir. civillng. Kong Valdemars V.29 |Ilo] 80 36 22 - Harald Vekselerer frm. Ved Stranden 10 [K] C 1213, »2967 & 11442 - K Morville Vinh. Skovbogrd. A.4s[Val] A VA 2479 - Aage G A/S Mathildév. 22 [F] GO 6280 & GO 8180 - Peter H A Murerg. 9A “ [N] 35 82 27 Schrøder-Hansen Aa. Isenkr. Blfigrdg. 31 C [N] A NO 7346 Bp. Pebl. Doss. 44s [N] A LU 2458 - - Kaj Kt. chef cand. jur. Urbansg. 1UI [ØJAØB9589 - Il Overlærer Krystalg. 1H* [K] PA 7184 Schrøder-Jensen Frida Frue Sandbjergv. 36 [Vdb] 890188 Schroer Henn. Sognepr. v. Skt. Petri tyske K. dr. theol. Larslejsstr. Il 1 [KJ BY 3834 Schroter D Driftschef Gladsaxev. 1641 [Sø] SØ 8411 - Olaf Gross? Fortunv. 35 [Chl] OR 3837 - Olaf & Co. Gross. V-Farimagsg. 1 [V] MI 1427 - Joh. Insp. v. KTAS Stumpedal 13n [Heri] A 9414 14 Schubart Franz Direktør Grønnev. 247*m [Vir] 84 7947 - H Ekspd. sekr. i finansmin. Kirsteinsg. 611 [0] A ØB 4567x - Carl Kt.chef i Sparek. f. Kbhvn og Omegn Bern- storffsv. 204 [Chl] OR 1608 - Einar Orsagf. Krogv. 17 [Vir] A 84 66 77 Schubert Erik Civilihg. Tuborgv. 125 [Hel] A HE 935 - 's A V 3.Eftf. Gross. Amicisv. 3 [V] A C 9421 & VE 5895 - Børge Gross. Jac. Lindbergs V. 10S[NV] A ÆG 2195 - & Co. A/S Gross. Holbergsg. 14 [K] A *MI 5510 - R Ing. Hulgrdv.46 [F] A GO 3710x - A V Repr. Søvej 3 [Bags] A 98 05 55 Schuchardt & Schutte, Dansk Aktieselskab Værktøjsf. Nørreg. 7 [KJ { CE 7531 Schuermann H J Ing. Jægersb. A. 247 111 [Ge] GE 6100 Schuldt Dina & Co. Blomsterh. Østerg. 1 [K] A C 1019 & 10818 -Heinr. Fmd. f. Tagpaparb. Fagforen. Blåmunkev. 21U [NV] SØ 6243y - Orla Repr. Egilsg. 25" [S] A SU 8876 - C J Skotøjsh. Frborgg.41 [K] A PA 4948 Bp. Frimcsterv. 291* [NV] A TA 8936 Schuler Ferd Dekor, chef Aurikelv. 6111 [Val] A VA 8320 Schulin Ellen Grevinde Grønnev. 249X11 [Vir] A 8501 57 - Esther Grevinde Øbrog. 191* [0] A ØB 5356 - E V Greve civiling. Vingrd. A. 38 [Hel] HE 3097

- Grethe Grevinde Vingrd. A. 38 [Hel] ' Joh. S Greve Søbakken [Ly] 84 60 73 " Sigismund Lensgreve kmh. hofjgm. R. Frederiksdal Slot [Ly] A 84 60 08

Schulsinger Hanne Cand. psych. Svejager 7 [Hel] “ Fini Overlæge Ø-Farimagsg. 5 [KJ BY 3004 Bp. Svejagerv. 7 [Hel] HE 1014 Schulstad Vilhelm ASsurand. gross. Kronprsesseg 20 [KJ *C 1710

1646

1645

1647

HovedcentralerHCentra^dre^K^

Made with FlippingBook - Online magazine maker