kraks vejviser 1964 navneregister

VEJVISERENS INDHOLD 1. BIND: Afd. I: Kort over Kbhvn. og omegn - II: Gade-Register og Hus-Register

2. BIND: Afd. V: Emneliste

- VI: Real-Register - VII: Fag-Register - VIII: Firma-Register - IX: Udlandet

AFDELING III

- Ill: Navne-Register - IV: Provins-Register

NAVNE-REGISTER for København og omegn

København, Frederiksberg, Gentofte, Bagsværd, Dragør, Glostrup by (med dele af Brøndbyerne), Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted Kyst, Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Store Magleby, Søborg, Vedbæk og Virum, jfr. kortskitsen side 1345. Erhvervsvirksomheder med adresse og telefon. Visse lokale handlende dg håndværkere er ikke medtaget her; de kan findes i afd. VII Fag-Register. Ca. 120.000 privatpersoner med stilling, titler, danske ordensdekorationer, adresse, postdistrikt og telefon. Optagelserne omfatter såvel telefonabon ­ nenter som andre, der skønnes at have interesse for en videre kreds. An ­ modning om supplerende optagelse kan indgives skriftligt til Kraks Vejviser, Nytorv 17, K.

Institutioner, foreninger o. I. findes i afd. VI Real-Register.

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

Made with FlippingBook - Online magazine maker