kraks vejviser 1947 gaderegister

Vejviserens 1. Bind indeholder: Afd. I : Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Registpr — Ill: Person-Register — IV: Provins-Register

selskabs-Register 2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie ­ — VII: Fag-Register — VIII: Udlandet

for København.

A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- vl*.?; : * ? * ' • ■ V ” , -ij' ' ' <- \> ' r? - . -• .. /?*■<■' kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn.

I

Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre.

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer, angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. W- / Bagsværd, Char lottenlund.. Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magjeby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk. i i r r * m V ■■■%• , .. føjt 1 /. ■ Beboere, Gad eskit ser, Under 2) Villabyerne er medtaget:

■ Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 57,

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste \ Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Sken. •yts

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online