kraks vejviser 1940 handelskalender

Ingeniører, Artikler for

Fag-Register for Danmark

VII — 3426

Artikler for Ingeniører.

Nyrop ’ s Camillus Etabi., Nyrop og Maag, Akts., Købmagerg.43 E g ★ Cent. 768 & 10028 Største og ældste Firma for Fremstilling af (irurgiske Instrumenter, Operationsmateriel, Sanitas Gothersg. 9132 g Palæ 6502 Simonsen & Weel ’ s Handelsselskab A/S Kobmagerg. 20 OKI g ★ C. 832 Steffensen ’ s Poul Dental Depot Østerg. 61 Eg^C.11938(4 Lin.) - Tandlægeinstru ­ menter og Utensilier. Svendsen & Hagen Købmagerg. 61 Kg Cent. 3508 & 11909 Kir. Instrumenter, Operationsmateriel. Aarhus: Hafstrøm Otto Volden 11 g 3452 Kaiser W, Akts.Vesterg. 5g577(O.K.M.B.) Nyrop ’ s Camillus Etabi., Nyrop og Maag, Akts. S-Allé 5 g 5377 Odense: Nyrop ’ s Camillus Etabi.,Nyrop og Maag, Akts. Klareg. 7 g 2933 Randers : Mærsk Andersen ’ s C Eftf. g 137 Spec.: Kirurgiske Instrumenter samt alt til Sygepleje. Skive : Bandagist N C Nielsen, Akts, g 63 København: Andersen Evald Valdemarsg. 1413 g} V3589 Andersen P Jensen. Danasv. 36 12 glV 4274 &V4730 Andersson Alfr. & O Sørensen, Niels Juels G. 11 E g By 3424 Alfr. Andersson & O Sorensen Udfører Instrumentarbejder til videnskabelige Institutioner. Finmekanik at enhver Art udføres. Arnø Tage Løvstr. 4 Kl g) Palæ 4949 Dich Ole Frdbg. Bredeg. 24 IE g Gh. 9495 Eilertsen A Pilestr. 52A Kl gi By 6285 Halleren C M st. Regneg. 2 K g By 1973 Importakts. Peter Petersen Frihavnen Hovedv. [øj gC.9699 Eneforhandling af „Sun ’ s “ Regnestokke. Jacob F C Glasteknik Hauser PI. 18 Kl g By 3591 - Grundlagt 1876. 3ensenCarlEnighedsv.22Charlottl.gOrdr. 1060 KNUDSEN CORNELIUS Domus optica Købmagere. 15 E g Cent. 11538 & 538 Kgl. Hof-Optiker. Grundlagt 1838. Nordisk Astro-Optik ved Johs. Musse Køb ­ magerg. 25,27 Kl gi By. 8130 Astronomiske- og Udsigts-Kikkerter. Skandinavisk Optik, Akts., Mønterg. 19 E g Cent. 7481 & Palæ 4305 StoreNordiskeTelegraf-SelskabsFabrik,Det, Kong. Nyt. 26 Kl g Cent. 489 Struers Hchem. Laborat. Skinderg. 38 E g ★ Cent.1402 herfra Omst. t. alle Afd. Bandager og kunstige ______ Lemmer _______ 2. Mekaniske og fysiske . (se tillige Optiske Artikler en gros).

Hillerød: Instrumentfabriken Fysik ved Erik Weitz- mann g 1420 Nielsen ’ s Otto Etablissement g 604

København: Boeg-Thomsen S, P Skrams G. 7 g-^-By8809 Repr. for Menck & Hambrock, Altona. Dahl Brødr., Akts. Vesterbrog. 1 [V] g ★ Cent. 6585 Industricentralen, P BispeskovKirkev. 18 Charlottl. gOrdr.138 Telegramadr. „Inducentra “ . Repræsent. for A.R. Abjørn Anderson, Svedala. Tutein & Koch Farverg. 8 E g ★ Cent. 4740 Tekniske Tegninger mangfoldiggøres efter enhver Metode. Aarhus: Dahl Brødrene. Akts. Jydsk Afdeling Grønneg. 56 g 7000 (7 Lin.), Stats g '28

3. Musikalske. (se tillige Musikinstrumenter).

Københ avn : Andersen Chr Sværteg. 3 32 g By2535x Bernhardt S Johannev. 21 Charlottl. g Ordr. 699 Dahl Hans Slotsg. 7 Kl g N 47u Falkencrone Marinus Agnetev. 21 [S] g Am. 1932 Gottfried J K Kronprinsesseg. 44 K g Palæ 1047 Spec.: Messing-Blæseinstrumenter. Gottlieb Soph., Julius BlomsG. 12 El g Tg. 3040 Hjorth Emil & Sønner Frederiksbergg. 12 E gCent.3989 - Se under Violinbyg gere. Madsen Hans Livjægerg. 32 El g 0 4369v Spec.: Janitchar-Instrumenter. Merling Pauli Vesterg. 3 E g By 7800 Spec.-. Strygeinstrument-&Strengehandel . Møller Johs. Studiostr. 41 E g By 1353x & Palæ 5895y Poulsen H Adelg. 15 E Povlsen Just Mønterg. 3 E g By 1027v Sørensen Arnold Naboløs 1 E g By 5425x Sørensen Knud Kaalundsg. 1 O g V 9259v Sørensen Marno Skoubog. 5 E g C. 11636 Thomsen ’ s F Musikvarelager, Akts.,(Musik- thomsen) st. Kongensg. 21 E g C. 2203 & 1803 Postkonto 28150 Reparationer af alle Instrumenter udf. Wrønding Wm. Bjelkes Allé 7 [N] g Tg.2079 Rep. af Saxofoner og Træblæse-Instru- menter. Aarhus: Sørensen C E Juhl V-Allé 4g6770 Holbæk: Golmer IPKløvermarksv.l3g447 Maribo : Smith Emil g 58 Nykøbing F.: Hansen A Lind Raadhusstr. 4 g 418 O d en s e : Andersen Rembert Overg. 30 g 7145 Schøier Østerbæksv. 1 g 5731 Roskilde: Tommerup Georg Ilerseg. 26 g 43 Rønne: Hansen P g 183 V ejle: Jensen Carl Nørreg. 23 Viborg: Ellefsen P Gravene 14 g 586

Inkasso. (se Incasso).

Insektdræbende Midler.

K øbenhavn: Kryolitselskabet Øresund A/S Strandboule ­

varden 84 løl g C. 15636 Telegramadr. „ Oeresund “

Cryocid Plante-Beskyttelsesmiddel mod Knoporme, Frostmaalere, Kløver-Snudebiller, Æbleviklere m. m.

(se Elektrisk Lysinstallation).

Instrumentmagere. (se tillige Optikere).

Instrument Maker« — Instruments de chirurgie, de mécanique, de musique — Instrumentenmacher 1. Kirurgiske samt Bandagister. 2. Mekaniske og fysiske. 3. Musikalske. 1, Kirurgiske samt Bandagister , (se tillige Bandager). København: Aagesen Johs. E st.Regneg.26 EgPalæ2054 Brincker C G Lundsg. 11 É1 g Øb. 7557 Buch & Holm, Akts., Solvg. 36 E g Palæ 3240 Hegelund I A&Søn Blaagaardsg.36B El g N 6772 Koch ’ s S Eftf.,Knud Lehmeier Amagerbrog. 7 |S) g Am. 6638 Mortensen Carl Fr., Veterinærmedicinsk Bog- &Instrumenthdl., Akts., Bulowsv.3 IS g V 9720 Specialforretning i Byrlægeartikler.

Instrumentslibere. (se Sliberier).

Insulin. Insulin — Insulinø — Insulin

København: MEDICINALCO, Akts., Prags Boulevard. 37 EJg^Cent. 65 - Fabrikation af organ oterapeutiske Præparater. NORDISK INSULINLABORATO ­ RIUM Brogaardsv. 40A Gjentol ’ te g ★ Gjent. 19C0

U.

Testa ved M Philipsen & HHesseØsterbrog. 89 [01 g 0 3978 Thyme-Nielsen G Danasv. 39 E g Ev. 935 WÉILBACH EINAR & Co. NyTold- bodg. 11 Kl g C. 13064

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker