kraks vejviser 1940 handelskalender

Ingeniører Thornam Johs. Lærkev. 15 |NV| g ★ C. 782 (M. Ing. F.) Thorning Christensen A Frdbg. Allé 60 El g C. 2285 & 2530 (M. Ing. F.) Thorning-MadsenRVesterbrog.82ElgV3255- (M. Ing.F.) Thorup Chr. J Pile Allé 21 E g V 5075 (M. Ing. F.) Thrane Axel Henri Drosselv. 72 E g C. 13921 (M. Ing. F.) Thy mann C V Maglekildev. 9 El g V 8805 (M. Ing. F.) Toft-Nielsen & Valle Hostrups Have 36 El g *C. 12853 Port- Ingeniører. Topsøe-Jensen & Schrøder Nybrog. 24 El g C. 9141 (M. Ing. F.) Tuxen Holger Hartmannsv. 61 Charlottl. g Hell. 1258 Tpxham, Akts., Trekronerg. 122 Valby g ★ Cent. 8816 (M. Ing. F.) Tvermoes Gunnar Købmagerg. 22 E g C. 11236 (M.Ing.F.) Tondergaard Th. Tønder Dickens Allé 56 Sø ­ borg g Sø. 2292 Tendering C J Moltkesv. 3 E g Gh. 2339 (M. Ing. F.) Tønnesen T P Geysers Allé 4 HjgAm.56l5x (M.Ing. F.) Walter Bent V Halls Allé 2 El g C.4103 (M. Ing. F.) W anscher C O Østbaneg. 13 [øl g 0 3394 (M. Ing. F.) Warming Kai V-Boulevard 48 EJ g By 7040 (M. Ing. F.) Vendelbo-Larsen Preben, Halls Allé 7 El g C. 3478 W enzel A O Strandv. 180 Charlottl. g Or. 323 Exide Akkumulator Centralen, Akts. Wernberg-Møller Ingeniørforretning V-Bou- levard 13 El g Pa. 4842 (M. Ing. F.) Telegramadr. „Ingwern “ Tekniske Anlæg og Specialmaskiner til Slagterivirksomheder. Wesche Albert Borups Allé 1 [N] g Gh. 2600 Vestergaard Th. Frederikssundsv. 25 I nv | g Tg. 4207 Wilhjelm & Sander Hansen, Akts., Uplandsg. 36 [S] g ★ Su. 45 Willerup C H Smakkegaardsv. 24 Gjentofte g Gjent. 450 & Gjent. 1010 (M. Ing. F.) Winkel C T, Akts. Bornholmsg. 8 El g Palæ 480 & Palæ 840(M. Ing. F.) With Eigil B Kong. Nyt. 19 El g By 7388 (M. Ing. F.) WRIGHT, THOMSEN & KIER Trond- hjems PI. 3 [øl g C. 4160 & ★ C. 16535 (M.Ing.F.) Wulff IM, V-Voldg. 7, 9B El (M.Ing.F.) Zeuthen Vilh. Rosendalsg. 1 lø] g Øh. 816 (M.Ing.F.) Zimsen Erik, Chr. Richardts V. 7 El Jfr N 3017 Øllgaard Axel Sundvænget 27 Charlottl. g He. 6104. (M.Ing.F.) Øllgaard G R Strandv. 128 Hell, g Hell. 161 & Hell. 1761 (M. Ing. F.) Aabenraa: Kristensen K Kg 543 (M. Ing. F.) Aalborg : Berg-Bach & Egmose Hansen Borgerg. 6 g 2680 (M. Ing. F.) z

VII — 3423 Schnedler G S Kongehøjen 6 Klpbg. g Ordr. 3388 (M. Ing. F.) Schou Laurits Rathsacksv. 18 El g V 4552 (M. Ing. F.) Schouboe N Chr. Hegnsv. 5 Nærum g Nærum 170 (M. Ing. F.) Schønweller G V-Voldg. 109 El g Palæ 6600 (M.Ing.F.) Segerlin Vilhelm Pilestr. 50 R] g C. 2236 Seidler K O V Vendersg. 18 El $ By 8301 (M. Ing. F.) Servais Carl L Frederiksbergg.26EI gC.1476 Simonsen Carl U. Raadgivende Ingeniørkon ­ tor N-Søgade 25 A Ri g Pa. 6295 (M. Ing. F.) Kontor Vejle: Simonsen & Jørgensen Nør r eg. 10 g 2265. Skjerbæk A, H C Ørsteds V. 9 El g V 969y (M. Ing. F.) Smelnicke I Ved Kløvermarken 7 [S] g Am. 2221 (M. Ing. F.) Smidth Erik Tonysv. 35 Charlottl.g Or. 4808 (M. Ing. F.) SMIDTH FL & Co., A/S., Vesterg. 33 Kl g ★ Cent. 6098 (M. Ing. F.) Telegramadr. „FolasmidtlV. Smith Jens & Søn, H C Ørsteds V. 7 El g) C. 9176 (M.Ing. F.) Smith, Mygind & Hiittemeier, Akts., Nerre- brog. 68 (H g) ★ Cent. 803 Snog-Christensen J E Asgaardsv. 7 El gi Eva 1502 (M. Ing. F.) Sodemann F Blidahpark 2 Charlottl. g Hell. 2498 (M. Ing. F.) Spangenberg J P V-V oldg.ll 1 El g ★ Cent. 8025 (M. Ing. F.) Spiegelhauer W Svejagerv.9 Hell, g Hell. 6368 Steenberg Fr. C, Ved Lindevangen 4 E g Gh. 1828 (M. Ing.F.) Repr. for Julius Pintsch K.G., Berlin og Dr. C Otto&Comp. G.m.b.H., Bochum. Steensen & Vanning Sølvg.30 Kl g Palæ 7172 (M. Ing. F.) Storch O Vendersg. 23K)gBy.881u(M.Ing.F.) Strømann G Jægersborg Allé 11 Charlottl. g Ordr. 305, Ordr. 1492 & Ordr. 5599 Stiirup J & V Prosch-Jensen Vesterport El g Palæ 4239 & Palæ 2439 (M. Ing. F.) Sunr Edvard Krathusv. 12 Charlottl. gi Ordr. 1127 (M. Ing. F.) SvendsenSvend Vesterbrog.56 EJgCent.3762 Søeborg J Svinget 12 [S] gi Cent. 3843 (M. Ing. F.) Sørensen Oluf Højbro PI. 5 El g Palæ 4400 Terp Olaf Aaboulevard 48 Kl g N 8693 (M. Ing. F.) Thierry Allan Toldbodv. 28 El g Cent. 10036 Repræsentant for A/G Fried. Krupp Germaniawerft, Kiel. Telegramadr. ^KruppiverfP . Se endv. u. Dampmaskiner og Damp ­ kedelanlæg. Thommesen Harald Sortedamsdoss. 75 [øl g Cent. 14178 (M. Ing. F.) Thomsen A Valkendorfsg.7 El g Palæ 6871v Thomsen C L Gl. Kongev. 132 El g V 3567 (M. Ing.F.) Raadgivende Ingeniør. Industrielle Anlæg. Elektriske Anlæg. Thomsen E MV-Boulevard42El gCent. 7528 (M. Ing. F.) Thomsen K & Co., Studiestr. 35 El g C. 6223 (M.Ing.F.)

Fag-Register for Danmark Paustian H W Upsalag. 18 lø) g Cent. 4273 Pedersen MP 1. Strandstr. 14|K] gCent.9513 & 5362 (M. Ing. F.) Pedersen P A Ingeniørfirma v. Ing. Stenild Hjorth Gyldenlovesg. 11 El g C. 4891 (M. Ing. F.) Pedersen P O Amaliev. 1 El g Cent. 9295 (M. Ing. F.) Pedersen Ulrik Tordenskjoldsg. 25 K g Palæ 26 (M.Ing. F.) Petersen Chr. Bjørn Ingeniør Cand.polyt. En ­ treprenør R. DM. pp. Grønningen 15 El g ★ C. 4258 (M. Ing. F.) Bp. Ham- merensg. 3 E g Pa. 5353 Petersen H Frede Aaboulevard 84 INI g N 7810 (M. Ing. F.) Petersen H Sommer N-Fasanv. 89 E g Fa. 1263 (M. Ing. F.) Petersen Otto Nybrov. 212 Lyngby g Lyngby 186 Petersen Philip & Arvid Holm Kochsv. 8 El g Ve. 1375v (M. Ing. F.) Petersen TE, Peter Bamrs V. 42 E Petersen Th. KraghFrederikslundsv.6 Holte g Holte 207 Petri E & A Haugsted Lindev. 10 El g Cent. 4692 & V 4692 (M. Ing. F.) Pihl C Vedbæk g Vedbæk 74 (M. Ing. F. Piper Arne Vesterport El g C. 5459 Porsdal Einar Stjerneborg Allé 3 Søborg g Søb. 1032 Posselt OG Vingaards Allé 31 Hell. g Hell. 3660 (M.Ing.F.) Poulsen C A Virginiav. 6 E g Gh. 4277 (M.Ing.F.) Poulsen J J, LE Bruuns V. 25 Charlottl. g Ordr. 2950 Poulsen Mark V-Farimagsg. 21 El $ C. 8015 POULSEN MARK & RØNNE Frdbg. Allé 37 El g C.8533 (M. Ing. F.) C E Rønne, Peter Bangs V. 60 EgGh. 162 K A Westergaard Kathrinev.l g Hell.3005 (M.Ing. F.)g Poulsen Valdemar Kildeskovsv. 77 Gjentofte g Gjent. 720 (M.Ing.F.) Povlsen E, Ingeniørforr. E P O. Morsøv.21 E Raabyemagle H C,Berlingsbakke24Charlottl. g Ordr. 4546 1 Rager E Kanslerg.6 [øl g 0 5043 (M.Ing.F.) Ramsing Erik V Østerbrog. 39 lø] g C. 5227 (M. Ing. F.) Randa-Boldt Edv. st. Mølle V.9[S]gAm.3O3O Rasmussen K Blidahpark 16 Charlottl. g Hell. 6199 (M. Ing. F.) Rasmussen K Vigerslev Allé 90 Valby g C. 16527 Ravn LC & W G Jensen Flakholmen 5 Vanl. g Damsø 3983x Reck ’ s Opvarmnings Comp., Akts., Esrom g. 15 ISO g ★ Cent. 7480 (M. Ing. F.) Riedel Georg Bernstorffsv. 246 Charlottl. g Ordr. 430 Riehn Fred. Johnstrups Allé 7 El JO N 6258 Riisbro Georg E Strandv. Lægeforen. Bol. T 1-4 [0] g Ryv. 405 (M. Ing. F.) Rinck K Borups Allé 103 [SI g G»- 6819 (M. Ing. F.) Rohmann Rud. Amagerbrog. 232 A [S] g Am. 3876 Saabye J & OLerche, A/S., Nyropsg. 19 El g * C. 2658 & 12707 (M. Ing. F.) ' Telegramadr. „Saabyelerche “ Havneanlæg, Uddybning, Brobygning, Jernbeton, Fundering. Sandager PSkovshovedv.49 Charlottl.gOrdr. 1334 (M. Ing. F.) Sandberg & Petersen Ø-Farimagsg. 95 [ø] 1 C. 12126& 12128 Scheibye Chr. Solgaarden 36 [S g Ryv. 3620 Scheuer Edg. T Godthaabsv. 268 E g ★ Gh. 8040 Schilder A J C Sommerv. 7 Charlottl. g Ordr. 1556 Schiøler Paul Havneg. 45 RI 1 C. 4523 Schmidt Olaf Vesterbrog. 10 El g 0. 4753 Schmith J A Prinsesse Alexandrines Allé 9 Charlottl. g Ordr. 904 (M. Ing. F.) SchmittoFritz Gersonsv. 59 Hell. g Hell. 89 (M. Ing. F.)

C « " tn

C e r-»t r o l

htiotwm Urok« poa roo-noa«. Via rmeanlceg Blbod grabs K.Thomsen&Co. Studiestr- i aim. Lejligheder, Forretninger o. I.

Thomsen T K Jahnsensv. 6 Gjentofte g Gient 1760 (M. Ing. F.) Thorbrøgger H&Co. Nørreg. 43 El g C. 5108

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker