kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3422

Ingeniører

MONBERG & THORSEN, A/S., Grønningen 19 Kl g ★ C. 9531 A 9561 (M.Ing.F.) Monies Aage, Hans Jensens V.29 Hell. gGe. 230 (M.Ing.F.) Monies A Andersen ’ s Eftf. st. Kirk estr. 3 KI g C. 1325 Monies Erik Svinget 3 [S] g Am. J643y Myhrwold A Rasmussen Vibev. 7 I nv ] g Cent. 7824,4324 A Tg. 2030 (M. Ing. F.) Pumper-Gearkasser. Muller A Lindegaardsv. 12 B Charlottl. g Ordr. 3520 (M.Ing.F.) Moller Anders Esthersv. 19 Hell, g He. 3651 (M. Ing. F.) Møller AxelMalmøg.l0E)g01080(M.Ing.F. Møller Kristen Hortensiav. 10 El g C. 9530 (M. Ing. F.) Møllmann Johs. Linnésg. 39 OS g C. 4626 (M. Ing. F.) Neergaard Holger Toldbodv.5 Kl gPalæ4796 (M. Ing. F.) Nicolaisen JuncherAdmiralg.31 Kl g By.6076 Nicolaisen O H & H Kruse, st. Kongensg. 25 Kl g C. 14837 (M. Ing. F.) Nielsen ACL, Edv. Giæsels V. 5 IE g Gh. 2182 (M. Ing. F.) ielsen Axel Drosselv. 72 00 g C. 13921 (M. Ing. F.) ielsen F Duelund Kilholmv. 5 Vanl. g Damsø 2551 (M. Ing. F.) Nielsen G C Skjoldgaardsv. 9 Charlottl. g Ordr. 1066 (M. Ing. F.) Nielsen H Jakob Hattensens Allé 2 ElgGh. 3335u (M. Ing. F.) Nielsen Holger Axelhoj 23,25 Rødovre Vanl. g Rødovre 564 (M. Ing. F.) Nielsen J Winther, C F Richs V. 34 E g C. 14224 (M. Ing. F.) NielsenLudvigA Kaalundsg. 5 EJ g Ev. 2141 Nielsen N Østerbrog. 140 El g 0 5712 (M. Ing. F.) NIELSEN NJ Dr.techn. Torben Oxes Allé5 [g] gAm.l050AAm.4050(M. Ing. F.) Projektering af Jernbetonkonstruktioner. Nielsen ’ s N P Ingeniorforr. Magstr. 6 KI g By 7407 Nielsen Poul Ingeniør- A Entreprenorforr. N-Sogade 35 Kl g Cent. 272 (M. Ing. F.) POUL NIELSEN INGENIØR- & ENTREPRENØRFORRETNING. N-SØGADE 35 Kl TLF. CENT. 272 Jernbetonkonstruktioner Jord-, Beton- og Kloakarbejde. Nordisk Luftangrebsværn, Akts., Kronprin- sesseg. 20 Kl g C. 1868 (M. Ing. F.) Se under Beskyttelsesanlæg og Luftbe ­ skyttelsesmat. Nybjerg Edv. Jensen Lykkesh. Allé 31 El g V3610 Nyborg Ernst Frimodtsv. 15 Hell, g Hell. 3665 (M. Ing. F.) Nyeboe M Ib N-Voldg. 52 Kl g Cent. 5602 (M. Ing. F.) Nyeboe A Nissen, Akts., Vesterbrog. 123 El g ★ C. 5600 Nøkkentved Chr. Ø-Voldg. 6H Kl g C. 6710 (M. Ing. F.) Oelsner Waldemar A Co. Frederiksborgg. 21 Kl g By 8605 Olsen Ernst Jagtv. 179E1 g Ry v. 2175 Se Ann. u. Møllerimaskiner. Ostenfeld Christen, Hjalmar Brantings PI. 4- E1 g 0 6075 A 0 6048 (M. Ing. F.) Overgaard-Hansen A, Peter Bangs V. 139J3 g Damso 1926 Palle Oluf Solvænget 11 Lyngby g Lyngby 516 (M. Ing. F.) Paludan H C Taffelbays Allé 9 Hell. g He. 1214 Paulli Henning, Gardes Allé 3 Hell, g Hell. 4719 (M. Ing. F.)

Larsen Einard Ordrup Jagtv. 86 Charlottl. g Ordr. 3730 (M.Ing.F.) Larsen Erik A V Silkeborgg. 14 [0] gi 0 5027 (M. Ing. F.) Larsen & Nielsen, Ingeniør- AEntreprenør- forr., Akts., Drosselv. 70 [F] g Cent. 13231 (M.Ing. F.) Larsen A Selding (ved KB Larsen) Aaboule- vard 48 El g C. 6650 A N8693 (M.Ing.F.) Telegramadr. „Larselding u . Larsen V Ahrend Frdbg. Allé 45E)g V 7975 (M.Ing.F.) Lassen Jørgen Bagerstr. 7 El gi Eva 191 Leth C, Chr. Richardts V. 8 El g N 4403v Lewinsky J Vesterbrog. 23 El g V 9768 Lier A Co. Kaysersv. 3 Charlottl. g* Hell. 1367 Centralanlæg for elektriske Ure. Lieth Axel v. d., Stormg. 20 El g Cent. 1127 (M. Ing. F.) Udfører Centralvarme- og Ventilations ­ anlæg - Isolering. Lieth Egon v.d.Tranegaardsv.63Hell. gHell. 6661 (M.Ing.F.) Lind K Lottenborgv. 6 Lyngby g Lyngby 1122 (M.Ing. F.) Lomholt Vagn Toldbodg. 18 Kl g! C. 15442 (M. Ing. F.) LotzJørgen Puggaardsg.14 El g Cent. 4457 (M. Ing. F.) Lundbye J TMalmøg. 6[ølg02069(M.Ing.F.) Lundegaard M Aalekistev.lOOVanl. gDamsø 346 (M. Ing. F.) Lundgreen Charles Odenseg. 16 [ø] Lydersen Kay Deth Havneg. 55 Kl g Palæ 2447y (M. Ing. F.) Lyngby Jan M Toldbodg. 18 Kl g C. 13779, 15779 A Palæ 4640 Løgstrup H GI. Kongev. 137 ElgCent.11196 Lønberg-Holm AVesterled 26 [0] gRyv.2601 (M. Ing. FA Madsen Carl Lundegaardsv. 13 Hell, g Hell. 4748 (M. Ing. F.l Madsen H Vesthy Husumg. 27 Hl g Tg.3517 Madsen P E V-Voldg. 111 El g ★ C. 8025 (M. Ing. F.) Malm Sverre Kronprinsensg. 14 Kl g Cent 13780 (M. Ing. F.) Se under Raadgivende Ingeniører. Malvig AO Solskrænten 23 Valby g Vb.1969 (M. Ing. F.) Manniche A Hartmann, Akts., Kronprin- sesseg. 20 Kl g C. 5217 A 4570 MarcussenJ Siim SvanevængetS [01 gC.1158 Markussen A Kristiansen Ingeniører Cand. polyt. Raadhuspl.4EI g 0.14632 (M.Ing.F.) Marstrand Vilhelm Jernbanev.41 Lyngby g Lyngby 346(M. Ing. F.) Mathiasen Georg E Øresundsg. 12 El g ★ Cent. 9043 (M.Ing.F.) Mathiesen V Frederiksbergg. 2 Kl g C.15175 Matzen K G Nyelandsv. 84 EJ g Cent. 14563 (M.Ing.F.) Meinertz A Amalieg. 35 Kl g Cent. 847 (M. Ing. F.) Mejdahl A N Kødbyen Høkerboderne 12 El g C. 6229 A Eva 1673 Melchior A Voltelen Trondhjemsg. 12 El gC. 12401 (M.Ing.F.) Mentor v.Edv. Hansen Kochsv. 4 El g C. 3497 Meyer Koefoed Frederiksg. 11 KlgCent.5995 Meyer Otto Trondhjems PI. 3 El g 0 5401 (M. Ing. F.) Meyer Ove Vesterport El g ★ Cent. 1413 (M.Ing.F.) Meyer Paul W Gerdasg. 14 Valby g Va. 908 Michelsen C R Henningsens Allé 25 Hell. g Cent. 9325 (M.Ing.F.) Moe A J Bernstorffsg. 21 El g ★ Palæ 3000 (M. Ing. F.) Moldow H Livjægerg.44 El g^ C. 14470 (M. Ing. F.) Priv.Adr. Søgaardsv. 34 Ilf. Gjent.2590 Ventilations- og Tørreanlæg in. m. MonbergN C, Akts., Hovedkontor V-Voldg. 115 EJ g ★ C. 4400 (M. Ing. F.) Uddybningsarbejder, Dok- og Havneanlæg m. m. x

København (Fortsættelse) : Jun g-Jensen Robert N-Farimagsg. 52 Kl g Pa. 5753 Jørgensen Adolf, CFRichsV.51[Elg Gh. 2169 (M. Ing. F.) Jørgensen Barker Engblonnnev. 28 A I nv ] g Søb. 1506 Jørgensen Laurits Kirsteinsg. 4 [0] ffi 0 8228 (M. Ing. F.) Jørgensen William & Co. Chr. Richardts V. 6 El g Cent. 516 & N 7777 (M. Ing. F.) Kaat-Jensen & Co., Akts., Godsbaneg. 1 El g V 8778 KAMPMANN, KIERULFF & SAXILD, A/S Dagmarhus El g ★ C. 7247 (M. Ing. F.) Telegramadr. „Kampsax'*. Karst Kai Malmøg. 12®g09094 (M. Ing. F.) Kayser A &E Ø-Voldg. 16 B Kl g Cent. 4270 (M. Ing. F.) Specialitet : Maskingravning . Keller Axel V-Søgade 4 El g Palæ 7105 Kemp Helge, Cort Adelers G. 1 KlgCent.1851 Kemp ALauritzen V-Voldg.9 EJg^Cent.936 Kielsen Arthur Slagelseg. 22 [ø] g 0 8725 Kierulf-Lange J Sortedamsdoss. 99 [øl g 0 2012 Kjær Viggo A Ellinorsv. 10 Charlottl. g Ordr.2198 (M. Ing. F.) Kjær-Petersen Aug. Egebjerg Allé 13 Hell. g ★ Hell. 4400 (M. Ing.F.) Aug. Kjær-Petersen Ingeniør & Entreprenør Egebjerg Allé 13 Hell. Tlf. ★ Hell. 4400 Vandbygningsarbejder Jernbeton Fundering Kjolsen H 0 -Pennehavev. 14 Rungsted Kyst g Ru. 557 (M. Ing.F.) Klugmann J Nørrebrog. 66 fEO g) N 4703y Knap PoulHambrosg. 4 El g ★ C. 12021 KNUDSEN AX. M & S L SØRENSEN , Amagerbrog.20 O g Cent.l3313(M.Ing.F.) Projektering af Jern- <& Jernbetonkon ­ struktioner. Knudsen N M Strandv. 247 A Charlottl. g Ordr. 672 Knudsen Poul Kanslerg. 5 [ø] g 0 4019 x Knudsen Sv. Nordby Gudrunsv. 26 Charlottl. g Ordr. 5391 (M. Ing.F.) Koch Jørgen Nyhavn 63 Kl g C. 6447 & 11748 (M. Ing. F.) K onow W m. Krausesv. 2 El g 03625 Kornbeck Haagen Reberbaneg. 16 [S] g Am. 1010 Kragh-Miiller & Andersen, Sigurd Krøyer ’ s Eitf. V-Boulevard 4 El g By 7629 Krebs F H Kronprinsensv. 6 IF! gCent.11025 (M. Ing. F.) Kromann E P Upsalag. 26 12) gi Cent. 2174 (M. Ing. F.) KROGER I, Akts., Christiansg. 22 Kl g ★ C. 4726 (M. Ing. F.) leleqramadr. „Softwater u . KROGER IØRGEN GI. Kongev.132 El g) Cent. 9347 Se Ann. u. Vandrensningsapparater. Kiihl Fr., A N Hansens Allé 23 Hell, g Hell. 5778 (M. Ing. F.) Koile E & R Mølgaard Hansen Pustervig 4 EH Pa. 7717 (M.Ing. F.) Ladegaard I CB Dronn.Tværg.16 Kl g)Cent. 11022 (M.Ing.F.) Lamm A R Amalieg. 43 Kl gi C. 6732 (M. Ing.F.) Langebæk V H, N-Søgade35 Kig C. 12428 & 11708 (M. Ing. F.) Larsen Carl Svanemøllev. 106 Hell, gi Hell. 1201 (M. Ing.F.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker