kraks vejviser 1940 handelskalender

Ingeniører Holtermann C F Amagerbrog. 4 [S] f Am. 3954x Hostrup-Schultz J Højbro PI. 5 Kl f) By 4838 (M. Ing. F.) Hude Chas Dantes PI. 33 E f ★ C. 4514 Hunderup Kennedy Højbro PI. 5 Kl fl Palæ 4400 (M. Ing. F.) Husum Karl Glænøg. 3 [0] f Ryv. 2768 Huth Poul Wv. Selma Lagerlofs Allé 26 Søborg fl Søb. 333 Hviid Aage Solvænget 8 Lyngby f Lyngby 785 Hiittemeier A Holbergsg. 7 E f By. 4546 Hiittemeier B Chr. Hattensens Allé 6 El f Gh.8636 (M.Ing.F.) Høeg-Lars en S Amagert. 29 Kl f Palæ 7383 (M. Ing. F.) Høegh Ove GI. Mønt 14 IB j] ★ C. 2489 Højberg Pedersen Bent Vesterbrog. 62 D E D Eva 4912 HØJGAARD & SCHULTZ A/S. Evaldsg. 9 El fl ★ O. 7242 (M. Ing. F.) Jernbeton og Betonstøberi. Højring K O Svejgaardsv. 5 Hell. ®Hell. 4106 (M. Ing. F.) Ibsen Even GI. Kongev. 3 E fl Cent. 1090 Industricentralen, P Bispeskov Kirkev. 18 Charlottl. fl Ordr; 138 Industricentralen P BISPESKOV Ingeniør Telegramadr. „Inducentra u . Anlæg*af: Tegl- & Kalkværker, Tag ­ stens-, Mørtel-,Gødningskalk-& Skærve ­ fabrikker. Grave- & Sortereanlæg. Formalingsanlæg. Ingeniørfirmaet Constantin Brun, Akts. Ham brosg. 6 E fl ★ C. 6532 & 5313 Ingeniørfirmaet Eta ved E Bjornsten Norre- brog. 230 INI fl Tg. 3866 Ingeniørfirmaet Larsen ANathansen V-Bou- levard 4 E g C. 5246 & 10403 (M. Ing. F.) Ingeniørfirmaet Nira ved Nielsen & Ravn Vestbanev.9 Valby fl Va. 4958 Ingeniørforretningen Lux, Akts.,Rosengaar- den l4AE f C. 7585 Ingeniørforr. Plana ved Storm Hansen & Nørregaard MadsenOrdrupv.132 Charlottl. fl Or. 4236 Ingeniør- & Maskinforr. Mjølner ved G Foer- 8om & Børge Scheuer, Anker Heegaards G. 2 E fl By 7318 Ishøy Ernst Reventiowsg.30 E ® Cent. 10412 & 12712 (M.Ing. F.) Jacobsen A A Willemoesg. 12 [0] ® 0 1895y (M.Ing.F.) • Jacobsen H Venøg. 3 [0] Jacobsen K Ryesg. 112 El fl Cent. 13464 Jacobsen V Emdrupv. 28 [0] fl Ryv. 5208 Jahncke A, N-Frihavnsg.32 |ø] ®0 3496y (M. Ing. F.) Jans B M Rønne Allé Dragør f) Dragør 185 Jantzen C F Prinsesse Alexandrines Allé 15 Charlottl. ffi Ordr. 988 (M.Ing.F.) Jenk ErikLivjægerg. 21 [øl fl 0 9419 (M. Ing. F.) Jensen C G Bernstorffsv. 2 Hell. Hell. 2500 (M.Ing.F.) Se under Jernbetonkonstruktioner.

Fag-Register for Danmark Einersen Kl Vigerslev Allé88Valbyfl Vb.4665 Elektricitets Aktieselskabet Asea Bredg. 45 Kl fl Cent. 9396 & 9399 (M. Ing. F.) Ellem H Olaf, Gyldenløvesg.21 E flC. 10793 & Palæ 7393 (M. Ing. F.) ElncgaardPBorups Allé 136 [N] fl Cent.13162 (M. Ing.F.) Elsass Svend Borgmester Jensens Allé 14 [ø] f) 0 9744 Elvang J Asmussens Allé 4 E fl Eva 2494 Elzelingen & Co., Akts., Bornholmsg. 3 KJ fl Cent. 8526 (M. Ing. F.) Engelhart H Chr. Musholmg. 8 El ® Ry. 3940 English J W Linnésg. 28 Kl fl By 4607 Erichsen Hj. Adolphsv.62Gjcntofte ®Gjent. 39 (M.Ing.F.) Firma Hofman-Bang & Boutard (Patent ­ bureau) Gyldenløvesg. 3 E f) ★ Cent. 585 Konsultation i Patent-Sager. Se under Patentbureauer. Eriksson Axel Amager Boulevard 120 [s] f) Am. 7833 (M.Ing.F.) Exide Akkumulator Centralen, A/S, Scandiag. E f Cent. 8198 & 11348 Fasting L, Paludan Mullers V. 6 E fl V 800 „ (M.Ing.F.) I letner C V. Dalgas Boulevard 27 El fl Gh. 4083 (M. In g. F.) Fleuron Svend A Parallelv. 9 Lyngby f Lyngby 2 & Lyngby 4 Folke Knud, V-Boulevard 47 E f By 4747 (M. Ing. F.) de Fontenay O Ph. le Sage, Julius Valen ­ tiners V. 40 El fl Gh. 8208 Frandsen Erik Strandøre 12 El fl Ryv. 4072 (M. Ing. F.) Frandsen & West Alhambrav. 17 E fiCent. 8075 (M. Ing. F.) Frauen R Jerichausg. 52 E fl V 7584 Fraugde R T Allég. 8 A El fl C. 1841 Frijs Maltbe Strandboulevarden 160 El Fritzboger Carl Lyngbyv. 210 Hell, fl Hell. 3893 (M. Ing. F.) Fritzboger Ernst Holmelins Tværv. 3 Lyng ­ by fl Lyngby 569 Frydenlund I N S Godthaabsv. 77 Elf 4186 (M. Ing. F.) Frørup Rud. Jag tv. 57 EO fl Tg. 6498 (M.Ing.F.) Fuchs Aug. Amagerbrog. 294-296 [S] fl ★ Cent. 7318 & 2805 (M. Ing. F.) Fønss Axel Strandboulevardenl35Elfl06401 Gad Edv. A Holsteinsg. 4 løl fl Cent. 3835 Gade Aage, Julius Thomsens P1.4E f)C.4127 (M. Ing. F.) Galschiøt L Kornv.9 Charlottl. f Ordr. 509 Galsgaard A Rosenørns Allé 18 E fl No.7363 (M. Ing. F.)~ Gh. Entreprenør, M: E. Uddybningsarbejder Aalborg: København: Vester Havn Kosenorns Allé 18 . Tlf. 3589 . Tlf. Nora 7303 Garde Georg Falkonergaardsv. 15 E fl N 907 (M.Ing.F.) Gelberg S M Raadmandsg.71 Ej f-A-Tg.7000 (M.Ing.F.) Gernow Aage,V-Boulevard 43 E fl C. 14567 Gerstenberg & Agger Frydendalsv. 19 E 11 C. 2839 & Eva 4561 Giersing O Storing. 35 E fl C. 412 (M. Ing. F.) GjerstrupTh. Kalvebod Brygge 4 ED Cent. 4448 & 12448 Privatbopæl Bernstorffsv. 21 Hell. f Hell. 3188 Gjetting Harry Farverg. 17 IB ® Cent. 8237 &8914 Gjetting R Jul. Kastrupv. 216 Kastrupv. ® Ka. 990 (M.Ing.F.) Gleiche R Ny Vesterg. 7 E f C. 3866 GLENT & Co. V-Boulevard 4E $ ★ Cent. 13900 (M. Ing.F.) Glud Jørgen Raadhuspl. 59 E f ★ C. 9288 (M. Ing. F.) GliickstadtCarlForchnammersv. 5 E fl Cent. 13448 (M. Ing. F.) A. Galsgaard Ingeniør, M. Ing. F.

VII — 3421 Gotthardt O Thomsen- Svanholmsv. 18 E f V8101 Gouttman E L Aaboulevard 16 Kl f} N 5403 (M.Ing.F.) Griin Carl Æbeløg. 25 El f) C. 10931 Grønning Alfred, Torkel Badens V. 11 Hell, f Hell. 1243 HaarKVRaadgivende Ingeniør Vagtel v.50 El f Gh. 9921 (M. Ing. F.) Hagemann E S Puggaardsg. 15 E fl Cent. 2801 (M. Ing. F.) Hansen Aage Jægersborg Allé 37 Charlottl. f Ordr. 915 (M. Ing. F.) Hansen ABC Vesterbrog. 1 E f Cent. 6806 & 6807 (M. Ing. F.) Hansen A Edm. Købmagerg.22 Kl fj ★ Cent. 14777 Hansen Edv. Kochsv. 4 E f C. 3497 Hansen F E Carlis Omøgade 13[ø]flRyv.2379 (M. Ing. F.) Hansen Fred., St. Hans G. 2 [® fl N 6393 & N7153 Hansen Johs. Østerbrog. Pavilloner EJ fl Cent. 12280 & Palæ 3700 (M. Ing. F.) Hansen Kn. E Amalieg.39 Kl ® Palæ 7018 (M. Ing. F.) Hansen Niels Kollegiev. 4 Charlottl. f) ★ Ordr. 5502 Hansen Sv. A Smalleg. 22 El f) Gh. 7035 (M. Ing. F.) Hartlev Carl Worsaaesv. 24 E fl N 5501 (M. Ing. F.) Hassenkamm Karl Reventlowsg. 10 E f Cent. 13808 (M. Ing. F.) Hauch Adam Wildersg. 11 B Kl (M.Ing.F.) Hauer Kaj Sondermarksv. 7 Valby ® C. 6313 (M.Ing.F.) Entreprenør. H auton Poul Aalokkev. 15 El fl Gh. 4766 Hawlik H Grants Allé 47 Hell, fl Søb. 1648 Heilmann Kai Mau Nyhavn 63 El ® C. 6447 & 11748 Helweg-Jørgensen Ingeniør- & Handelsfrm. GI. Kongev. 47 E fl ★ C. 3783 Henckel V, Dahlerupsg. 1 E f ★ C. 460 Henningsen M O Goldschmidtsv. 8 El fl Damsø 2022 (M. Ing. F.) Henrichsen Kaj Wienerbyen 30 Lyngby ® Fr. 6689 (M.Ing.F.) Henriksen Finn Platanv. 6,8 E 1 C. 3063 Hertel Harald Schlegels Allé 6 E ® V 4522 (M. Ing. F.) Hertz Axel. Henrik Hertz V. 13 Charlottl. f Ordr. 673 Hess ’ C M Fabrikker, Akts., Bredg. 20 Kl fC. 7720 (M.Ing.F.)

• HESS Centralvarme Ventilation. Sanitære Anlæg

Hindhede K Rosenørns Allé 18 E ® ★ Cent. 909 (M. Ing. F.) Hinné F I & Co. Reventlowsg. 10 E ® Cent. 8663 z Hirschsprung E Kronprinsensg. 13 Kl fl C. 12872 (M. Ing. F.) Hjortsø A P Gothersg. 158 IK] fl C. 11392 & 12381 (M.Ing.F.) Hofman-Bang A Cercsv. 12 E f V 3024 Firma Hofman-Bang & Boutard (Patent ­ bureau) Gyldenløvesg. 3 E f ★ Cent. 585 Konsultation i Patent-Sager . Se under Patentbureauer. Holm H K V-Søgade 44 E fl C. 13312 (M. Ing. F.) . _ t _ Holmgreen & Kjær Nørrebrog. 154 El fl Tg. 3855 Holst K (Scalex) P G Ramms Allé 66 [Fl f Gh. 5633y

Jensen N Nellikev. 17 Gjentofte fl Gjent. Jensen O,Carl Bernhards V. 10 E f V 477u Jensen Osvald Engv. 47 [§] fl Am. 6490 Jensen P O Rysensteensg. 14 E f C. 15563 (M. Ing. F.) Jensen Vald. Østerbrog. 35 El $ 0 1102y Jensen-Laderriére O Th. Kirkev. 22 Char ­ lottl. fl Ordr. 804 Jespersen S Friis Vesterbrog. 10 E fl C. 5351 & 11127 (M.Ing.F.) Jessen Gert Lysagerv. 2 Charlottl. ® Ordr. 4355 (M. Ing. F.) Johansen J F Borups Allé 24 I® fTg. 2474x Johansen J F & Co. St. AnnæG. 57 I® ® Am. 9356 * Juhl P Hollændere. 26 E | V 2826y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker