kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Christensen Kaj Erik Stoltenbergsg. 3 E ffi Pa. 1624x (M. Ing. F.) Christensen Ove, Akts., Vesterport E ffi C- 16887 • Christensen Seneca Strandboulevarden 160EI ffi Ryv. 1173 Opvarmning- Ventilation. Christensen Vald., Fred. d. 6. Alléli IH ffiGb. 3629y CHRISTI ANI & NI ELSEN„Ørstedhus “ , V-Farimagsg. 41 E U ★ Cent. 1233 (M.Ing. F.) Se under Jernbetonkonstruktioner. Clausen CC st. Kongensg. 85 Kl ffi C. 2507 (M.Ing. F.) Clausen Iwan Sortedamsdoss. 87 El ffi 0 912 Clorius Odin Vesterport E ffi Cent. 8013, 8018 & 8818 Colding Andreas Hartmannsv. 3 Hell. ffi He. 5905 (M. Ing. F.) Colding & Sandersen Ahrenkildes Allé 4 El U Am. 3803 (M. Ing. F.) Crone Harald Nyhavn 63 E ffi C. 6447 & 11748 (M.Ing F.) Dabelsteen H E BorupsAllél35[N] ffi Gh.6432 DamgaardNP Gyldenlovesg. 10 Kl ffiBy7355 DammLeo A Hagemannsg.2 Effi^Cent.8760 (M. Ing. F.) DANALITH, A/S., Gyldenlovesg. 3E ffi ★ C. 6747 (M. Ing. F.) Degn Knud Havneg. 55 Kl U Cent. 351 (M. Ing. F.) Dencker Viggo Grundtvigsv. 25 E ffi C. 10014,11014,10314 & 12314 Diemar P Herskind st. Kongensg. 118 Kl 1 Pa. 7595 Dirach A R Ryesg. 3 (Hl ffi N 4839 Djerup M Solgaarden 10 El ffi Ryv. 2804 (M.Ing.F.) Eberth Thorkil Nybrog. 12 E ffi ★ Cent. 925 (M.Ing.F.) Edwards & Rasmussen Vesterg.3 Kl ffi C.9290

VII — 3420 Bang Chr. Jensløvsv. 15 Charlottl. ffi Ordr. 3137 Bang ’ s J Ingeniør - Kontor ved O Aisoe Dronn. Tværg. 12 Kl ffi Gent. 1760 & 11060 (M.Ing.F.) Bardram Eyvind Sortedamsdoss. 49 A El ffi Cent. 12750 Bartholdy Sigurd Vodroffsv.3B E ffiEva3632 & Eva 1041 (M. Ing. F.) Bay & Vinding Jægersborg Allé 104 Char ­ lottl. ffi ★ Or. 4696 (M. Ing. F.) Bay-Nielsen Niels, N J Fjords Allé 20 E ffi N1615x Becker F C & C L Feilberg Biilowsv. 15 E V 1155y (M. Ing. F.) Behrend Schat Gl.Kongev.27E ffiCent.13356 (M. Ing. F.) Behrens II B Raadhuspl. 45 E ffi Palæ 2804 Bergsee Paul & Søn Biilowsv.34 E ffi ★ Cent. 8731 (M. Ing. F.) Bertelsen John A Holmbladsg. 7 [S] ffi Am. 2428 Bertelsen Karl Flensborgg. 40 E ffi V1503v Bertelsen Leo Tesdorpfsv. 39 El ffi Fa. 950 Berthelsen Poul A V-Voldg. 14 E ffi C. 13895 (M. Ing. F.) BerthelsenV Lundegaardsv. 4 Hell. ffiHell. 3080 (M. Ing. F.) Birkedal & Storm Stormg. 16 Kl ffi Cent.9695 (M.Ing. F.) Oliefyring og industrielle Ovne. Bjarnov Charles Olufsv. 26 El ffi Cent. 5089 Bjerre A Bauneallé 7 Lyngby Blanner A Vimmelskaftet 47 Kl $ C. 7569 Bonnesen & Danstrup Frederiksborgg. 54 Kl Kontor ffi Cent. 733,3323 & Palæ 2288 (M. Ing. F.) Maskinfabrik og Kedelsmedie. Specia ­ litet: Opvarmning og Ventilation. BorchErhard Gothersg. 28 E ffi Palæ 1121 (M. Ing. F.) Borregaard Harald C Ved Amagerport 2 El ffi Am. 850 Borring Lorenzo Hovmarksv. 11 Charlottl. ffi Ordr. 212 Brandt Oscar Zinnsg. 8 El ffi 0 3861v Brodersen Br. Lyngbyv. 154 El ffi Ryv. 4241 BruunOtto Blytsv. 11 El $ Oh. 1593 Bruun Peder Svanevænget 12 El ® Ryv. 600 (M. Ing. F.) B ’ uun S Hummeltoftev. 44 Lyngby ffi Lyng ­ by 2260 (M Ing. F.) Bruun & Sørensen, Akts., Niels Ebbesens V. 20 E ffi C.5036 (M. Ing. F.) Bruun & Sorensen Akts. Niels Ebbesens V. 20 E Tlf. Cent. 5036 Telegramadr. „Teknik*. Opvarmning, Ventilation og sanitære Installationer. Bråunlich Herbert, St.KnudsV.37Effi V7902 Brødsgaard O Kampmannsg.4E ffi C. 2298 & 9829 (M.Ing.F.) Buchwald Chr. v. Nørreg. 26 E ffi By 3223 (M. Ing. F.) Budtz Otto Gerdasg. 13,15 Valby ffi Vb. 3325 Burmeister Hans Kristianiag. 8 El ffi 0 1308 Bursche H Chr., Duntzfelts Allé 3 Hell. ffi Hell. 621y Bus C E Vesterport EU ★ C.15508(M.Ing.F.) Buus N P Rosenørns Allé 33 E ffi N 6622 Byrn G Company, Vimmelskaftet 42 B Kl ffi C. 4487 CHRISTENSEN AAGE Norreg. 15 E ffi C. 2541 & 12741 (M. Ing. F.) Christensen Carl, Peter Rørdams V. 24® ffi Tg. 3522 (M.Ing.F.) Christensen G & Hansen, St. Knuds V. 37 E ffi Cent. 9016 Christensen H Steen Nyhavn 18 E ffi ★ Cent. 4614 (M. Ing. F.) Christensen J P Sortedamsdoss. 23 E ffi N 5830 (M. Ing. F.)

Ingeniører

Industrielle Ovne, (se Ovne).

Industriselskaber med Filialer i Udlandet, (se Handels- og Industriselskaber).

Ingeniører. Engineers — Ingénieurs — Ingenieure . Raadgivende Ingeniører Artikler for Ingeniører se Sidorne 3424-3426.

(M. Ing. F.) betyder Medlem af Dansk niørforening og er indregistreret eneberettiget Betegnelse for Forenii Medlemmer. Se Real-Reg. under Ingi forening, Dansk. København: AABYE & RAAHAUGE-ANDERSE Dagmarhus E ffi ★ C. 9872 (M. Ing. F.) Se tillige u. Pumper, Vandfiltre, Spile vandsrensning. Aasted K Lyngbyv. 323 Gjentofte ffiGe.20 Aastrup & Sørig Roskildev. 73 Valbyfl'A ’ A 1046 (M. Ing. F.) A. B. C. Hansen Comp. Vesterbrog. 1E Abrahamson MA Amagert.29 Kl ffi Palæ28 Ahrens Otto N-Frihavnsg.13 El ffi ★ Cent. 36 Albrectsen & Madsen Norreg. 15 Kl O. 8434 (M. Ing. F.) Centralvarmeanlæg. Allerup A, Julius Thomsens G. 12 E ffi C. 12304 - Telegramadr. „Dikkersco*. Alling Frants Company, Akts., Kastelsv. 14 El J 0 1371v Amdi Nielsen Povl, Ingemannsv. 22 E ffi N 7682 (M. Ing. F.) AmmundsenHP Blidahpark 38 Charlottl. ffi Hell. 5042 (M. Ing. F.) Andersen A V Amaliev. 21 E ffi V 5270v (M. Ing. F.) Andersen Axel V J Trondhj emsg. 10 El ffi 0 5506 (M. Ing. F.) Andersen Chr. V, St. Gjertruds Str. 5 E ffi Cent. 7820 & 13520 Andersen &Heegaard ’ s Ingeniørforr., Akts. Havneg. 37 Kl f^Cent.2237 (M.Ing.F.) Dir. Ing.MAAndersenBopæl Adolphsvej 33 Gjentofte ffi Ge. 2637. Andersen J P, Dr. AbildgaardsAllé 16 E ffi N 5607 (M. Ing. F.) Andersen S K Dæmningen 41 Hvidovre Valby Andersen VCand. polyt. Kultorvet 4E ffi Cent. 7628 (M.Ing.F.) Andreasen & Henningsen Dyrkøb 3 E ffi Cent. 8646 Andreasen, Ulving & Bennike, Ingeniørforr. Trium Glentev. 71 I® $ ★ Cent. 13018 (M.Ing.F.) Andresen Chr. Strandboulevarden 137 El ffi 0 267v Andresen C Stau, Falkoner Allé 2 [F] ffi V 8222 (M.Ing.F.) Angelo A R Egebjerg Allé 5 Hell. ffi Hell. 2111 (M. Ing. F.) Arntzen Asb. Rosengaarden 14 Kl ffi Cent. 14157 (M. Ing. F.) Baastrup Johs. Ingerslev Kong Georgs V. 42 Effi ★ Gh. 9680 Bagger D H Arendalsg. 8 El ffi 0 6665 (M.Ing.F.) Bagh & Co. Cæciliav. 30 Valby ffi Vb. 3033 Bajslev Mogens Ambt Sølvg. 30 E ffi ★ Pa. ffi ★ Cent. 6806 (M. Ing. F.) Telegramadr. „Abeimpuls*.

‘ /Zy og Ombygninger » GASVÆRKER fevering af s amf lige til C asVcerksdriff hdrendc APPARATER, OVNE, ILDFASTE MATERIALIER, GASMAALERE GASAUTOMATER, KULTRANSPORTANLÆG, TRANSMISSIONER, STØBE ­ JERNSRØR,KRANANLÆ.G m.m.

Ehlert H M Vesterport E ffi Pa. 8086 Ehrhardt Axel Rosendalsg. 1 El U 05.816 (M. Ing. F.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker