kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Vil -3418

Incasso 2 Næstved: Aage E Krog 1733 Clasen Carl C & Hovmann-Hansen g 126 & 1426 Spec.: Handclsincasso. Clausen Johan H g 713 & 712 Sagfører Clausen og Landsretssagf. Jacobsen ' Næstved Tlf. 713 & 712. INCASSO. Jespersen MKirkepladsen 1 g 903 Nørre Aaby: Lanstorp Holger g 202 Odense: Andersen Hans &E Skatte AndersenNørreg. 17 g 322 Ebbesen Stephan A Mageløs 10 g 524 Grauleff-Hansen H Landsretssagf. Vesterg. 42 g 7636 & 6836 Hecht- Pedersen J E Overretssagf. g 577 Jensen O E Vesterg. 27 g 107 (3 Lin.) Olesen S Vesterg. 61 g 6262 Præstø: Dambæk Mogens cand.jur. g 37 Friis O Landsretssagf. g 90 Møller Sven Cand.jur. g 16 Kontortid 9-12 & 3-5. Ribe: Hjerrild H K Landsretssagfører g 354 Kontordag i Bramminge. Ringe: Zeeberg G Sagf. Cand.jur. g 52 Ringkøbing: DALGAARD-KNUDSENJ Landsrets ­ sagfører g 100 & 226 Omst. til Privat g 100. Roskilde: Elmertoft M Skomagerg. 16 g 956 & 955 Erntoft V Landsretssagf. Algade 18 g 226 Fogt G Landsretssagf. g 98 Holm Jacob Sagfører Cand. jur. g 610 Skou C M Landsretssagf. g 2300 Rud k øbing: Hinrichsen Erik Landsretssagf. g 6 & 87 Trolle-Christensen A Landsretssagf. g 358 Rødby: Petersen Chr. g 1053 Rødding: B jerre-Madsen Harald Landsretssagf. g 56 Handelsincasso for Sønderjylland. Kontordag i Gram og Jels. Jepsen Karlo Landsretssagf. g 16 Rønne: Muller Henning g 842 Sakskøbing: Buschardt J Landsretssagf. g 4330 Petersen Laurits g 4049 Samsø: GardeJohs. Overretssagfører, Tranebjærg g T42 Handelsincasso for Samsø. Silkeborg: BisgaardOttoOverretssagf.&Landsretssagf. C Alkjær Mogensen g 1001 & 1002 Edlund Frede Landsretssagfører g 50 & 70 Fonager H Landsretssagf. £1195 Jessen J Neergaard Vesterg. 3 (Sparekas ­ sens Bygning) g 1085 & 1086 S k e r n: Abildgaard E Landsretssagf. g 8 Skive: Boll Chr. H g 198 BØTTERN C g 57 (2 Lin.) Petersen Niels Landsretssagf. g 358 Rønby E (Borch Jacobsens Eftf.) g 122

Vordingborg : Mogensen N g 91 Sagfører

Skærbæk: Nielsen JKorsgaard, Sagfører cand. jur,g78 Slagelse : CHRISTENSEN ALB. Overretssagf., Alex. Hoffmann ’ s Eftf. g 113 Hansen C Lysholm Landsretssagf. gi 1250 (2 Lin.) Jespersen P W Landsretssagf. g 111 Incasso. Larsen Adolf Landsretssagf. g 241 Reimer S A Landsretssagfører Schweizerpi. 6 g 390 Weeke Oscar Smedeg. 2 g 1400 Sorø: Hansen H J Landsretssagf. gi 344 (2 Lin.) LANGKJÆR H C g 563 Laursen C A Landsretssagf. g 60 Stege: "KtihlPoul g 4044 Cand. jur. Bankdirektør. Madsen Rudolph Cand. jur. Branddirektør gi 4045 - Postkonto 8180 Svendborg: Elmquist A L H Møllerg. 22 gi 1009& 1010 Gad Otto Overretssagf. Møllerg. 5 gi 421 Kristensen Randers & Heltborg Nielsen Landsretssagførere g 464 & 818 Incasso og Procedure. SCHMIDT OSCAR g 250&1240 privat gi 490 - Ref. Svendborg Bank. Tranberg-Jensen H gi 1009 & 1010 Sæby: Henriksen I gi 91 Lønager C & J A Bo gi 11 & 200 Incasso for Vendsyssel. Sønderborg: Oehlert H ans Landsretssagf. g 40 & 48 Petersen Hans g 35 Thisted: Bjerregaard S g 388 LARSEN ERIK Landsretssagf. g 189 Terkildsen N A Landsrets ^agf. & Overrets ­ sagf. Dybdahl Andersen g 261 Private Telefoner 661 og 366. Yde Poulsen & Landsretssagf. Jens Ras ­ mussen g 66 & 67 Tønder: Hansen Hans J Landsretssagf. g 88 Hartmann P H Boye Landsretssagf. g 139 Varde: Lyster C Sagfører g 32 Oldager Leif Landsretssagf. g 92 ] Vej en: Sivebæk Th. g 66 Vejle: Bindslev O Overretssagf. Sparekasse ­ direktør Kirkeg. 21 g 1313 & 1314 Dirks H Landsretssagf. Kirkeg. 21 g 1313 & 1314 Zenker K Landsretssagf. Kirkeg. 21 ffl 1313 &1314 Viborg: Jensbye Thøger Landsretssagf. g 75 & 690 - Incasso og Procedure. JOHNSEN JON, CHR. EJSTRUP, Overretssagførere & Landsretssagf. G MOR VILLE Set. Mathias G. 52 g 72, 73 &442 Postkonto 5972. Mikkelsen M Landsretssagfører g 20 & 813

N MOGENSEN (fh. L C Nielsen & N Mogensen)

VORDINGBORG Telefon 91

Ølgod : Aarrebo H Hansen g 74

3. Incassationsbureauer.

København : Creditreformforeningen for Danmark Ham- brosg. 6 El g ★ Cent. 7241 Dansk Revisions Selskab, Akts., Frederiks- bergg. 21 Kl g C. 12994 & Palæ 3614 Danske Erhvervs Oplysnings- & Incasso- burean Raadhusstr. 4B Kl g Palæ 6091 Incasso-Ringen, Akts., Vesterport El gCent. 557 Kreditværn W Schimnr lpfeng St. Annæ PI. 26 Kl g Cent. 6180 & 6181 KØBMANDSTANDENS OPLYS ­ NINGSBUREAU, Akts., GI. Mønt 4 Kl g ★ C. 7190 Møbelindustriforeningens Tncasso Frederiks- borgg. 27 E g Cent. 9603 Primora, Akts., Bredg. 45 A Kl g ★ C. 16808

Incasso paa Færoerne se Tillæg til Afdeling VII Incasso i Island se Afdeling VIII Incasso i Sverige og Norge se Afdeling IX

Indbrudsforsikring. Burglary Insurance — Assurances contre le vol — Einbruchdiebstahl-V ersichorung 1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 3. Repræsentanter. 1. Indenlandske Selskaber. , København: Absalon, Fors.-Akts.,Raadhuspl.45g^C9930 Almindelig Grundejerforsikring, Akts., V-Voldg.-lOO El g ★ Cent. 4358 Baltica,Assurance-Compagniet, Akts., Bredg. 42 E g ★ Cent. 4058 Telegramadr. „Baltassu*. DANMARK, DET GJENSIDIGE FOR ­ SIKRINGSSELSKAB, Niels Brocks G. 1 El g ★ Cent. 645 Se under Brandforsikring . Dansk Kooperativ Assurance. Akts., se Kooperativ Assurance,Dansk, Akts. Dansk Tyveriforsikring, Akts., V-Voldg. 17 13 g C. 10068 & 13447 - Se : Forsikrings- Aktieselskabet Normannia. Danske Phønix, Forsikrings-Aktieselskabet Hovedkontor Holbergsg. 3 Kl g ★ C. 1890 FORENEDE ASSURANDØRER, Akts. Brødr. O & C Thielst Kampmannsg.2 13 g *0. 9578 Forsikrings-Aktieselskabet „Frejr “ Vester- brog. 513 g Cent. 2825 Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa Ama ­ gert. 11 Kl g ★ Cent. 1051 FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NORM ANNIAV-Voldg.17 El g C.10068 & 13447

Sørensen S P Overretssagf. g 128 Ørum Chr. Overretssagfører g 60 Vinderup: Hviid Carl Landsretssagf. g 41 & 79

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker