kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Incasso 1

VII — 3416

Hasted Svend Landsretssagf. Sønderg. 56 $1245,1244 & 1246

V edbæk: Vedbæk Bank, Filial af Privatbanken i Kjø- benhavn, Akts. Stationsv. 14 $ Vedbæk206 Kontortid 10-1 & 5-6 V ej le : Landmandsbanken $ 2400, Stats $ 1 Veile Bank, Akts. $ 2100 (5Lin.), Stats$12 Viborg: Handelsbanken iViborg, Filial af Akts.Kjøben- havns Handelsbank $ 1500 Privatbanken for Viborg og Omegn, Akts. $ 800 & 1100 - Kontortid 9-2 og 5-6. VIBORG BYES OG OMEGNS'SPA- REKASSE $1400 (3 Lin.) Kontortid: 9 — 2 og 5 — 6. Stiftet 1828. Viby J.: Jydsk Handels-og Landbrugsbank $Viby 208 Vinderup.- Vinderup Bank, Akts. $ 43 Kontortid 10-12 & 2-4. V ordingborg: Banken for Vordingborg og Omegn, Akts. $ 118&119Telegradr.„Banken “ - (10-log4-5). Landbrugs- ogHandelsbanken, Akts. $ 153& 154 - Telegramadr. „Landbrugsbanken*. Kontortid 10 — 1 og 4 — 5. Filialer i Lundby og Mern. Vraa: Vraa Bank, Akts. $115 Æ r ø skøbing : Landmandsbanken $ 27 Ølgod: V arde Bank, Akts., Nordre Afd. $ 23 Kontortid : 9 -12 og 2 - 4.

Rende: Landmandsbanken $ 99 Rønne :

Bornholms Laane- og Diskontobank, Akts. $ fil & 610 - Kontortid : 9 — 12 og 2 — 4. Handelsbanken i Rønne, Filial af Akts. Kjø ­ benhavns Handelsbank $ 113 Sak skøbing: Landmandsbanken $ 4001 Silkeborg: Handels- og Landbrugsbanken, Akts. $1024 (4 Linier) - Telegramadr.: „Handelsban ­ ken 11 . Kontortid 9-12 og 2-5. Lørdag 9-12 & 2-3. Silkeborg Bank, Akts. $ 1122 (5 Lin.),Stats $ 7 - Telegramadr. „Banken*. Kontortid 9 — 12 og 14 — 17. Sindal: Banken for Sindal og Omegn, Akts. $ 28 Ska-'en: Skagens Bank, Akts., Stats $ 213 & 279 Skanderbor g : Banken forSkanderborg og Omegn, Akts. $ 516 & 517 Skanderborg Handels- og Landbrugsbank, Akts. $ 532 & 533 Skern: • Skjern Bank, Akts. $ 4 & 804 Kontortid 9 l /2 — ll l / 2 og l l / 2 — 4. Varde Bank, Akts., Nordre Afd. $ 17 Kontortid: l 1 / 2 -3 1 /2- Skive: Landbobanken i Skive, Akts., Salling Bank $ 700 (3 Linier) - Kontortid 9-12^14-17. Lørdag 9 — 14 og 17 — 18. Skælskør: Skjelskør Laane- og Diskontobank, AktB. $ 70 (2 Lin.) - Kontortid 9 — 1 og 3 l f 2 — 5. Slagelse: Banken for Slagelse og Omegn, Akts.$1500 Kontortid 9 — 15. Handels- & Landbrugsbanken, Akts. $ 1700 Stege: Møens Discontobank, Akts. $ 4229 & 4230 Stokkemarke: Landmandsbanken $ 33 Lollands Bank, Akts. $ 46 Struer: Struer Bank, Akts. $ 6 Stubbekøbi n g : Nordfalsters Bank, Akts. $ 1027 & 1028 Svendborg: Landmandsbanken $ 173 & 174, Stats $ 18 Svendborg Bank, Akts.$4,1004&1704,Stats $ 11 - Telegradr. : „Svendborgbank*. Sønderborg: Folkebanken for Als og Sundeved, Akts. $111,112 & 1082 Handelsbanken i Sønderborg, Fil. af Akts. Kbhvns Handelsbank $ 581 Landmandsbanken $ 32 & 388 Taastrup: Landmandsbanken $ 448 Thisted: Landmandsbanken $ 88 & 688 Toftlund: Handelsbanken i Toftlund, Filial af Akts.Kjø- benhavns Handelsbank $ 1 Tyregod: Brande Bank, Akts. $44 ’ Kontor dagetMandag, Onsdag og Fredag. Tølløse: Landmandsbanken $ 50 Tønder: Handelsbanken i Tønder, Filial afAkts.Kjø ­ benhavns Handelsbank $ 5 & 52 . Landmandsbanken $ 381 & 382 V arde: Handelsbanken l Varde, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank $ 303 Varde Bank, Akts. $ GOO

Holmark S Guldsmedg. 3 $ 213 & 1017 0 Sagfører N Knudsen s Eftf. Holst-Knudsen C& Viggo Landsretssag ­ førere 1. Torv 6 $ 14,15 & 16 Jørgensen K L & Overretssagf. E Jolver st. Torv 12 $ 552 & 4530 Kall Chr. R Landsretssagf. Østerg. 3 $ 160 Karstens E Søndergade 2 $ 4417 & 4418 Landsretssagfører E KARSTENS AARHUS Sønderg, 2 - Tlf. 4417 & 4418 privat Tlf. 5368 & Riisskov 9595 HANDELSINCASSO. Nørager AM, LRSagfører st. Torv 3 $4712 Ollendorff S Overretssagfører Sonderg. 23, 25 $ 109 & 83

2. Juridisklncasso.

Aabenraa: Lorentzen Aa. Landsretssagf. $ 404 & 444 Postkonto 44

Sebbelov Aage Landsretssagf. st. Torv 1 $ 5501 &5502 Svendsen 0 Set. Clemens T. 8 $4566 " O. SVENDSEN SAGFØRER CAND. JUR. ’ „HAFNIAHUS," SCT. CLEMENS TORV 8 { HANDELSINCASSO Thale Knud Landsretssagf. st. Torv 1 $ 5501 & 5502 Zethner-Møller Landsretssagførere $ 303 £1108 Aars: Tange Hans $ 120 Thomsen Torrild $ 180 Aarup: Helner A $ 16 Assens: Ernst Otto Sagfører Cand. jur. $ 61 Hansen Carl £ Cand. jur. C Algreen Han ­ sen $ 44 Birkerød: Freitag E$ 107 & 194 Bj erri ngbr o : Lausten N G $ 36 Bogense: Dela H Landsretssagf. $ 2 & 259 Mogensen Kristian Sagfører Cand. jur. $171 Bramminge: Sløk A $ 105 Postkonto 33890 Brande: Henriksen H Steen Landsretssagf. $ 23 MidtgaardIPL Landsretssagf. $200(2Lin.) ■ AARHUS TELEFON 4566

LANDSRETSSAGFØRER | AA'LORENTZEN

INCASSO OVERALT I SØNDERJYLLAND

"W eber Fr. Landsretssagf. & Notar $ 57 Incasso for Sønderjylland. Aalborg: Andersen Svend Boulevarden 18 $ 65 Grunwald Knud Overretssagf. Nytorv 1 9 62 (2 Linier) Koch Knud Axel Vesterbro 60 $ 5532 Pontoppidan-NielsenFr. $ 3200 Aalestrup: Eriksen P Landsretssagf. $ 126, Priv. 121 Aarhus: , BJÅRUP ALFRED Landsretssagf. Guld ­ smed g. 22 $ 5300 (2 Lin.) Bjelke Th. Sønderg. 31 $ 286 Bjøreng N Landsretssagf. $ 254, 255 & 256 Christensen Andr. Højesteretssagfører st. Torv 1 $ 363, 364 & 365 ___________ Andr. Christensen Højesteretssagfører St. Torv I - Aarhus Tlf. 363, 364 & 365. Telegram Adr.: „Legal “ . Christensen Arthur Landsretssagf. Set. Clemens Str. 7 $ 368 (2 Lin.) FABIANSEN A Landsretssagf. st. Torv 6 (ved Siden af Hotel Royal) $ 8400 (fl.Lin.) Frank Erik Landsretssagf. Ryesg. 33 $ 870

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker