kraks vejviser 1940 handelskalender

lncasso 1

VII — 3415

Fag-Register for Danmark

Nykøbing F.: Landmandsbanken g 39 &839, Stats g 25 Nykøbing M. : Morslands Folkebank, Akts, g 125 & 425 Kontortid 10-12 <& 2-4 x f 2 . Morsø Bank, Akts, g 27 & 383 Telegramadr. „Banken". Kontortid: 10-12 og 2-4 x /2. Filialer i Karby og Ø-Assels. Nykøbing S.: Landmandsbanken g 130 Nys ted : Landmandsbanken g 1019 Næstved: Banken for Næstved og Omegn (Industri ­ banken), Akts. g 200 Haand værker-, Handels-og Landbrugsban ­ ken, Akts, g 223 & 243 Næstved Diskontobank, Akts, g 1500 Odder: Aarhuus Privatbank, Odder Afdeling g 14& 290 - Kontortid: 10-12 og 2-5, Man ­ dag 10 -log 2 - 5. Odder Landbobank, Akts, g 300 (2 Lin.) * Telegramadr. „Landbobanken" . Kontortid daglig 10 — 12, 2 — 5. Odense: FYENS DISCONTOKASSE g 80 (14 Linier), Stats g 44 Fyens Landmandsbank, Akts. Vesterg. 33 g 46 (6 Lin.), Stats g 36 Handelsbanken i Odense Filial af Akts. Kjø ­ benhavns Handelsbank g 88, Stats g 38 Over Tandslet: Landmandsbanken g 7845 Præstø: Banken for Præstø og Omegn, Akts, g 1 Randers: Banken for Randers og Omegn, Akts. gl500 (3 Lin.),Stats g 2 Telegramadr. „Cambio “ Postkonto 13313 - Kontortid 10-1 <& 3-5. Handelsbanken i Randers, Filial a,f Akts.Kjø- benhavns Handelsbank g 3400 Landbobanken i Randers, Akts. st.Voldg.10 g 432 & 2125 Randers Disconto-ogLaanebank, Akts, g 10 (4 Linier), Stats g 10 Ribe : Ribe Diskontobank, Akts, g 14 & 214 SYDJYDSK LANDMANDSBANK, Akts. g4&333 Ringe: Banken f. Ringe og Omegn, Akts.g 84A227 Ringkøbin g: Ringkjøbing Bank, Akts, g 58 & 59 ■ Kontortid: 10 — 12 og 2-4- Filialer i Skern g 118, Videbæk g 69, Ørnhøj g 50, Vedersø g Ulfborg 3 x, Hvide Sande g 3 og Holmsland g 8 Ringkjøbing Landbobank, Akts, g 67 & 68, Stats g 14 - Kontortid 10-12 og 2-4. Ringsted: Banken for Ringsted og Omegn, Akts, gi (4 Lin.) - Kontortid 9 — 12 og 15 — 17. Roskilde: Roskilde Bank, Akts, g 1700 (3 Lin.) Stiftet 1884. Kontortid: 9-12 l / 2 og 2-4. Afdelinger i Hvalsø, Kirke Hyllinge, Kirke Sonnerup, Ejby, Sæby og Tor- JcHstTUjp • Roskilde Landbobank, Akts, g 1616 (3 Lin.) Banktid Kl. 9 — 12 x / 2 og 2 — 4. Afdelinger i Hvalsø, Viby, Hede ­ husene, Gadstrup, Lejre, Herring- løse, Torkilstrup, Greve Strand og Solrød Strand. Rødby : Banken for Rødby og Omegn, Akts. ffi 1109 &1252 • Landmandsbanken g 1006 & 1240 Rødkærsbro: KjellerupBank, Akts, g 80 Kontortid Tirsd. & Fred. 15-17.

Horsens: Handelsbanken i Horsens, Filial af Akts.Kjø- benhavns Handelsbank g 111 H orsens Bank, Akts, g 1200, Stats g 30 Benyt Horsens Bank - og dens Filialer 5 - Tørring - Uldum - Rask Mølle - Nørre Snede- Klovborg - Hedensted - Løsning - Hovedgaard. C Æ S S O. Humlebæk: Humlebæk Bank g 2 Hurup: Thylands Bank, Akts, g 1 Hvalsø: Roskilde Bank, Hvalsø Afdeling g 108 Kontortid daglig 9 X I 2 -12 og 1-2 X ) 2 . Hørsholm: Landmandsbanken g 83 Ikast: Ikast Handels- og Landbrugsbank, Akts, g 43 - Kontortid 10-12 og 15-17. Kalundborg: Handelsbanken i Kalundborg, Filial af Akts. Kjøbenhavns Handelsbank g 63 Landmandsbanken g 800 Kerteminde: Bankenf.Kjerteminde ogOmegn,Akts.g300 Kirke Hyllinge : Roskilde Bank. Kirke Hyllinge Afd. g 92 Kontortid', daglig 10-1. K j e 11 e r u p : KjeTlerup Bank, Akts, g 6 & 206 Knebel: Landmandsbanken g 66 Kold ing: Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Diskontokasse g 63, 64,65&363, Stats g27 Kolding Folkebank, Akts, g 1802, Stats g 38 Landmandsbanken g 1886,1887 & 1888, Stats g 6 Korsør: Landmandsbanken g 101 & 102 Laasby:' Andelsbanken, A.m.b. A.Incassationer sen ­ des til Andelsbanken i Galten. Lemvig: Lemvig Bank, Akts, g 81 & 381 10 — ll x l 2 og 2 — 4, Lørdag til 6. Lemvig Folkebank, Akts, g 133 & 229 kyngbyBank,Filial af Privatbanken, Kbhvn, A/S. g Lyngby 11, 22 & 1123 10-3 Lørdag 10-1 og 5 x l 2 -6j 2 . Mariager: Banken for Mariager og Omegn,Akts, g 10 Maribo: Diskonto- og Laanebanken i Maribo, Akts, g 111 & 115, Stats g 13 Landmandsbanken g 17 & 61 Marstal: Landmandsbanken g 49 & 189 Middelfart: Middelfart Bank-A/S g 44 & 18 Kontortid 9-12 l / 2 og 2-5. ' Nakskov: Landmandsbanken g 9,509 & 709 Lollands Bank, Akts, g 7 & 94 Lollands Handels- og Landbrugsbank, Akts. Nybrog. 3 g 252,352 & 752, Stats g 5 Neksø: Nexø og Omegns Bank, Akts, g 41 Nordborg: Folkebanken for Als og Sundeved, Akts. Nordborg Afdeling g 112 Handelsbankens Filialkontor g 29 Nyborg: Landmandsbanken g 235 & 496

Gørding: Varde Bank, Gørding Kontor g 57 Kontortid 14 - 16. Haarby : Assens Bank. Akts. Haarby Afdeling g 112. Haderslev: Handelsbanken I Haderslev, Filial af Akts. Kjøbenhavns Handelsbank g 2020 Hadsten: Andelsbanken, A. m. b. A. g 101 Hadsten Bank, Akts, g 50 & 51 Ko ntortid fra 10-ll'l 2 og 1-4. Hammel: Andelsbanken, A. m. b. A. g 201 Haslev: Haslev Bank, Akts, g 5 & 317 ______ I H aslev ban # i AKTS. Hji sselager: Andelsbanken, Å. in. b. A. lncassationer sendes til Andelsbanken i Aarhus. Havndal: Banken for Mariager og Omegn, Akts, gi 60 Kontortid 2-4. Markedsdage 10-12ogl-4. H elsinge: Nordsjællands Bank, Akts, gi 36 & 221 Telegramadr. „Banken". Kontortid: Kl. 10 — 12 & 14 — 16. Afdelinger i: Grilleleje og Esrum Helsingør : Helsingør og Omegns Bank, Filial af Pri ­ vatbanken i Kjøbenhavn, Akts. g4U4&1034 - Telegramadr. „Helsingørbank" . Afdelinger i Hornbæk, Humlebæk og Espergærde. Se u. Banker. Landmandsbanken g 1401 H e r n i n g : Herning Handels- ogLandbrugsbank, Akts, gi 65 (3 Lin.) Herning Hede- & Diskontobank, Akts.g 5, 273 & 720 Hillerød: HILLERØD OG OMEGNS BANK, Akts. Slotsg. 16 g 1300 (4 Lin). Hjørri ng: HiørringDiskontobank,Akts. gllll (4Lin.) Kontortid : 10 — 12 og 2 — 5. Hobro: Banken for Hobro og Omegn, Akts, g 52,53 &370,Statsgl7 Kontortid 10-12 og 14-16. Holbæk: Landmandsbanken g 1336 Holeby: Landmandsbanken g 6 Holstebro: Holstebro Bank, Akts, g 47,48 & 49, Stats g 17 - Kontortid: 10 -12 og 2 — 4. Kontorer i Ulfborg g 42 og Vemb g 30 Holstebro Landmandsbank, Akts, g 106&255 Holte: HolteBank, Filial af Privatbanken i Kjøben ­ havn, Akts. Stationsv. 20g Holte 25,616 & 1300 - KontortidlO-15 og 17-18 30 . Hornbæk: Hornbæk Bank g 56 Horn slet: Andelsbanken, A. m. b. A. g 87 T elefon 5 CV3 T elefon 317 ri tor tiel 10 12 og 5~3.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker